Archiwalne

Lublin. Projekt dla młodych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Chwyć szansę i weź udział w projekcie
„MKL – Młody Kapitał Ludzki”!


W ramach projektu oferujemy:
♦ bezpłatne szkolenia i warsztaty ♦ doradztwo zawodowe ♦ stypendia szkoleniowe ♦ 3-miesięczne płatne praktyki zawodowe ♦ zwrot kosztów dojazdu ♦ catering ♦ interesujące materiały szkoleniowe ♦ certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Zapraszamy osoby:
– w wieku 18-25 lat;
– bez doświadczenia zawodowego (które nie były zatrudnione, które nie wykonywały innej pracy zarobkowej lub nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres łącznie nie dłuższy niż 6 miesięcy):
– zarejestrowane jako bezrobotne lub
– nieaktywne zawodowo (niepracujące i niekształcące się w trybie dziennym, niezarejestrowane w urzędach pracy);
– zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego.

Szczegółowe informacje: www.mlodykapital.pl

Kontakt:
Biuro Projektu:
ul. Krótka 4/3, 20-077 Lublin
tel./faks: 81 532 65 60
e-mail: [email protected]

Organizatorem projektu jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Lublin. Projekt dla młodych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»