Archiwalne

Szkolenie z p. T. Wardachem z MPiPS, nt.: Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

16.04.2010r. – KATOWICE

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), w szczególności:

• likwidacja od 1 stycznia br. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
• zmiana okresu na który przyznawane jest od 1 stycznia br. świadczenia pielęgnacyjne
• ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności
• wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
• nowe zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego a wzór wniosku
• sprawy wszczęte przed 1 stycznia br. – zakończone ostateczną decyzją, niezakończone
• przyznawanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną w trakcie ciąży, dziecko urodzone za granicą
• zmiana zasad przyznawania świadczeń z tytułu urodzenia dziecka poprzez zawieszenie obowiązku dokumentowania pozostawania pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży – tzw. „amnestia becikowa”

II. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387), w szczególności:

• działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• bilans zadłużenia dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z FA, wydawanie decyzji dla dłużnika w tych sprawach i ich egzekucja
• nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy
• wyłączenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z koordynacji

III. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie niezgodności z Konstytucja RP art. 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – wpływ ww. wyroku na postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego prowadzone na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

IV.Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

WYKŁADOWCA: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakr. przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment. a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

W zwiazku z przebudową naszej strony internetowej wszelkie pytania
prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]  
lub pod nr telefonu: (32) 754 47 47, 641 17 15

Vademecu: www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie z p. T. Wardachem z MPiPS, nt.: Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»