Archiwalne

Krajowa wizyta studyjna „Partnerstwo w działaniu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej – krajowej „Partnerstwo w działaniu”, która odbywa się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta studyjna jest bezpłatna; uczestniczki/uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z jej organizacją.

CEL

Celem krajowej wizyty studyjnej jest zaprezentowanie uczestniczkom/uczestnikom działań podejmowanych w zakresie budowania i podtrzymywania partnerstw, tworzonych w celu rozwiązywania problemów społecznych i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję wizytowania instytucji, zaangażowanych w działanie niezwykle prężnego, najstarszego na warszawskim Mokotowie partnerstwa oraz spotkania się z ekspertami – praktykami, mającymi doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu partnerstw z Polski i zagranicy.

DLA KOGO

Przyjmujemy zgłoszenia od osób zatrudnionych w instytucjach administracji publicznej działających na szczeblu samorządu gminnego. Do udziału zapraszamy także osoby reprezentujące na danym terenie sektor pozarządowy. Zależy nam, aby w wyniku wizyty uczestnicy mogli wykorzystywać zaobserwowane wzorce i sprawdzone metody współpracy, dlatego preferujemy zgłoszenia 2-4 osobowych zespołów składających się z przedstawicielek/przedstawicieli administracji publicznej i trzeciego sektora. W wizycie studyjnej „Partnerstwo w działaniu” weźmie udział łącznie 30 osób z całego kraju.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 8 czerwca 2010 roku
Informacja o zakwalifikowaniu (mailem) – 10 czerwca 2010 roku;
kontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.

Czas trwania wizyty studyjnej: 15-18 czerwca 2010 roku
Organizatorzy zapewniają uczestniczkom/uczestnikom transport,
nocleg i wyżywienie podczas trwania krajowej wizyty studyjnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Uczestniczkom/uczestnikom przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł na trasie miejsce zamieszkania -Warszawa/Białobrzegi – miejsce zamieszkania.
  • Formularz zgłoszeniowy oraz program wizyty studyjnej
    dostępne są na stronie www.irss.pl
  • Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 8 czerwca 2010 r. mailem na adres [email protected]  lub faksem 22 629-40-18 wew. 116.
  • Informacji na temat szkolenia udziela Dział Szkoleń,
    tel. 22 629-40-18 wew. 106 lub 107, [email protected]

Zespół Projektu
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
anna anna anna » 24 stycznia 2022, 10:42

MRiPS-06

Eliza7536 » 24 stycznia 2022, 10:34

osoba w jednym wniosku