Newsy

Uroczystości w Czeladzi


55. absolwentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przygotowanych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego opuściło Kolegium z dyplomem w ręku.

Nowe projekty socjalne, nowi profesjonalnie przygotowani do zawodu PRACOWNICY SOCJALNI! – w tym roku ponad 50-ciu absolwentów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi opuściło mury placówki z dyplomem w ręku. Na swoją wiedzę pracowali trzy lata – kształcąc się nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie – każdy z nich ma za sobą prawie 600 godzin zrealizowanych praktyk w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej oraz innych placówkach.

 

Komu są potrzebni?

Kogo będą wspierać, czy w naszym Regionie są poszukiwani przez pracodawców? Dlaczego pracownik socjalny to zawód przyszłości?

23 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski, jako organ prowadzący sfinansował przebudowę instytucji. Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln złotych. Dzięki przebudowie słuchacze Kolegium będą mogli zdobywać wiedzę w nowoczesnym budynku, przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych.

Drugim ważnym powodem uroczystości było dyplomatorium. W dniach 7 i 9 czerwca 2010 roku odbyły się w Kolegium Pracowników Służb Społecznych obrony prac dyplomowych 55 słuchaczy wydziału stacjonarnego i wydziału niestacjonarnego. Prace dyplomowe miały charakter projektów socjalnych, tj. praktycznych i innowacyjnych rozwiązań, które mogą zostać wdrożone przez Instytucje Pomocy Społecznej w Polsce. Projekty dotyczą działań, których beneficjentami są klienci systemu pomocy społecznej, w tym: osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione i inne.

Podczas uroczystości, absolwenci złożyli ślubowanie i otrzymali tytuł pracownika socjalnego. Na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim (z dnia 30.01.2006 r.) w czwartek 24.06.2010 roku obronili tytuł licencjata na UŚ.


 
Absolwenci Kolegium zyskują szerokie kwalifikacje uprawniające ich do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej i realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.

Patrząc na rolę i zadania, jakie ma do wypełnienia ta grupa zawodowa – nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – nie do przecenienia jest proces kształcenia i przygotowania pracowników socjalnych do profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom znajdującym się w skrajnej sytuacji życiowej. Coraz więcej potrzebujących, starzejące się społeczeństwo, bezrobocie to zaledwie wierzchołek góry lodowej w zadaniach pracowników socjalnych XXI wieku – a najważniejsza dewiza to – aktywizacja podopiecznych – czyli przysłowiowa wędka, a nie ryba.

HISTORIA SZKOŁY

• Początek istnienia Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych datuje się na dzień 1 września 1971r. Stanowiła ona wówczas jeden z wydziałów Zespołu Średnich Szkół Medycznych, na mocy Uchwały nr 67/1170/71 z dnia 23 sierpnia 1971 r. podjętej przez Prezydium WRN w Katowicach.

• Z dniem 1 września 1993r. na mocy porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej – Wydział Pracowników Socjalnych staje się samodzielną szkołą pod nazwą Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.

• Od stycznia 1999r. Szkoła podlega Urzędowi Marszałkowskiemu, który decyduje o jej funkcjonowaniu.
 
• Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi zakończyła swoje funkcjonowanie w sierpniu 2007r.
 
• Na podstawie Uchwały nr II/47/9/2006r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006r. tworzy się z dniem 1 października 2006r. publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Czeladzi przy ul. Tuwima 14 a

Małgorzata Borecka
tel.: 32/ 256 67 10
www.kpsscz.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»
14 emerytura tuż tuż

Czternasta emerytura tuż tuż

15 października 2021      TAGI:         
W pierwszej połowie roku do emerytów i rencistów trafiła "trzynastka". W najbliższym...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Świadczenie wychowawcze i ZUS – ciąg dalszy

14 października 2021      TAGI:         
Senat odrzucił w całości projekt ustawy uchwalonej przez Sejm zakładającej powierzenie...»
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
kamos90 » 18 października 2021, 09:12

Metry - wątpliwość

Sylwwwiaops » 18 października 2021, 09:03

Nowed druki od listopada

ope123 » 18 października 2021, 08:56

moc wsteczna