Newsy

Jak integrować osoby wykluczone społecznie ze środowioskiem lokalnym – wizyta studyjna w MOPS Katowice

Witam serdecznie, Gorąco zapraszam  zainteresowanych pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz zainteresowane osoby, które pracują na rzecz aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym na wizytę studyjną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, którą będę miała przyjemność poprowadzić na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

Podczas wizyty studyjnej przekażę  praktyczne informacje dotyczące możliwości działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach  i w  Załężu. Zaprezentuję różne formy aktywności  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi aktywizację poprzez wolontariat. Wizyta studyjna będzie też doskonałą okazją do poznania się i wymiany doświadczeń.

Zaproszenie na wizytę studyjną

Witam serdecznie,

Gorąco zapraszam  zainteresowanych pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz zainteresowane osoby, które pracują na rzecz aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym na wizytę studyjną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, którą będę miała przyjemność poprowadzić na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.Podczas wizyty studyjnej przekażę  praktyczne informacje dotyczące możliwości działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach  i w  Załężu. Zaprezentuję różne formy aktywności  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi aktywizację poprzez wolontariat. Wizyta studyjna będzie też doskonałą okazją do poznania się i wymiany doświadczeń. Podzielę się swoimi doświadczeniami. 14 lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w dzielnicy Szopienice. Przez 12 lat pracowałam jako pracownik socjalny w terenie. Od 2000r łączyłam pracę socjalną z rodzinami wieloproblemowymi z pracą ze społecznością lokalną realizując wspólnie z Gimnazjum nr 13 Środowiskowy Program Profilaktyczny Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży „Szansa”.Od 2008r  jestem koordynatorem Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach . Poza koordynacją  programu zajmuję się animacją lokalną na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Serdecznie zapraszam na wizytę studyjną podczas, której chciałabym Państwa zainspirować do podejmowania podobnych działań na terenie swoich Ośrodków. Koszty związane z wizytą studyjną pokrywa w całości Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który jest organizatorem wizyt. Zainteresowane osoby proszę o wejście na stronę internetową ROPS i wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Termin wizyty  15 VII.2010rProgram wizyty przedstawia się następująco:08:00 – 08:30 Przejazd uczestników z Centrum Katowic do dzielnicy Załęże. W trakcie przejazdu wprowadzenie w tematykę wizyt studyjnych, pokazanie uczestnikom specyfiki dzielnicy.08:30 – 10:00 Wizyta studyjna w siedzibie PCAL Załęże.Prezentacje :  struktura organizacyjna Programów CAL w Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Prezentacja Programu CAL w Załężu.10.00 – 11.00 Przejazd z dzielnicy  Załęże do dzielnicy Szopienice, w której realizowany jest PCAL Szopienice. Pokazanie uczestnikom specyfiki dzielnicy oraz miejsc,  w których realizowane są działania PCAL Szopienice.11.00 – 13.30 Wizyta studyjna w siedzibie PCAL Szopienice. Oprowadzenie po ośrodku. Prezentacje :1. Ogólna prezentacja działań podejmowanych w ramach Programu CAL Szopienice2. Pracownik socjalny jako animator zmian w społeczności lokalnej3. Wolontariat  jako narzędzie aktywnej integracji : budowanie systemu wsparcia w   środowisku lokalnym dla działań woluntarystycznych prezentacja doświadczeń w zakresie organizacji wolontariatu na przykładzie Profilaktycznego Programu Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży „Szansa” oraz PCAL Szopienice (struktura organizacyjna wolontariatu, jak pozyskać i utrzymać wolontariuszy pracujących na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, angażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wolontariat, zapoznanie z dokumentacją związaną z organizacją wolontariatu) wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytani uczestników.4. Budowanie efektywnej współpracy z mieszkańcami oraz z klientami pomocy społecznej w celu rozwiązywania konkretnych problemów lokalnych: inicjowanie powstawania grup samopomocowych (prezentacja działalności 3 grup samopomocowych inicjowanych przez pracownika socjalnego, omówienie współpracy między liderami grup, a pracownikami socjalnymi  krótki  reportaż z podjętej aktywności przez mieszkańców jednego z osiedli w celu stworzenia miejsca zabaw dla dzieci z osiedla, omówienie trudności wynikających ze współpracy z mieszkańcami,  prezentacja kroniki prowadzonej przez mieszkańców.13.30 – 14.00 Przerwa obiadowa14.00 – 14.45 Wizyta studyjna na Osiedlu „Bagno” w Katowicach-Szopienicach początkowo zaniedbanym, a obecnie tętniącym życiem na, którym  mieszkańcy postawili plac  zabaw. Spotkanie z liderem społeczności osiedla.14.45 – 16.00 Podsumowanie wizyty studyjnej, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych przez uczestników. Odpowiedzi na pytania uczestników. Jeszcze raz serdecznie zapraszam

Agnieszka Rzepecka – prowadząca wizytę studyjną.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szczegóły programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

30 września 2019      TAGI:         
Dotychczas na łamach serwisu informowaliśmy o nowym programie Ministerstwa Rodziny,...»

MRPiPS: Osoby nieformalnie wychowujące dziecko – bez pomocy państwa

18 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony problemem prawnych ograniczeń w dostępie...»
Ruszył konkurs grantowy wspierający osoby z niepełnosprawnością

Ruszył konkurs grantowy wspierający osoby z niepełnosprawnością

17 lipca 2020      TAGI:         
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy...»
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – wydłużono termin składania ofert

12 sierpnia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do 31 sierpnia...»
minimalne wynagrodzenie 2021

Minimalne wynagrodzenie w górę. Wiemy, ile wyniesie w 2021 roku

17 września 2020      TAGI:         
W dniu 16.09.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15września...»
Magdalenaa24 » 21 września 2020, 08:30

śmierć rodzica???

leszek87 » 18 września 2020, 15:56

Jedzonko z dostawą

leszek87 » 18 września 2020, 15:40

Jakie jedzonko dla drużyny piłkarskiej?