Archiwalne

Nowe rozwiązania w organizacji wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – szkolenie

W związku z pracami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad nowymi rozwiązaniami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nasza firma oferuje Państwu szkolenie z zakresu materii ustawowej przygotowujące do wprowadzenia ustawy w Państwa zawodowe życie.

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z propozycjami nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają nowe rozwiązania, zmiany w zakresie organizacji i finansowania opieki nad dzieckiem i rodziną.

Metodologia
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Prowadzący po skończonym szkoleniu przez 1 godzinę będzie prowadził konsultacje indywidualne, w czasie których będzie odpowiadał na indywidualne zapytania.

Czas i miejsce trwania szkolenia
ORCO Tower, al. Jerozolimskie 81, Warszawa
13 lub 25 września 2010 r.
10.00-16.00 + 1 godz konsultacji indywidualnych

Program szkolenia
1. Diagnoza obecnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dlaczego zmiana?
2. Zadania administracji publicznej w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
3. Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych
Praca z rodziną
a) gminne programy wspierające rodzinę;
b) asystent rodziny;
c) zespół interdyscyplinarny.
4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
a) Placówki wsparcia dziennego;
b) rodzina wspierająca;
c) inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
5. Piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza
a) formy pieczy zastępczej;
b) kwalifikacja rodzin zastępczych;
c) organizator pieczy zastępczej;
d) koordynator pieczy zastępczej;
e) świadczenia dla rodzin zastępczych.
Instytucjonalna piecza zastępcza
a) organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych;
b) standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
6. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
7. Pomoc dla osób usamodzielnianych
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom.
8. Postępowanie adopcyjne
Rola i zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Procedura adopcyjna.
9. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prowadzący szkolenie
Osoby pracujące w zespole tworzącym założenia do ww. ustawy, zatrudnione w Wydziale Opieki nad Dzieckiem, Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Doświadczeni trenerzy i szkoleniowcy.

www.asap24.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe rozwiązania w organizacji wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – szkolenie (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista