Archiwalne

Szkolenia w DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na szkolenia. Aktualna oferta szkoleń dotyczy podstaw pomocy psychologicznej, wizualizacji i relaksacji w pracy z klientem oraz socjoterapii dzieci i młodzieży.

Szkolenie z zakresu podstaw pomocy psychologicznej

Podczas szkolenia osoby będą mogły zapoznać się z podstawowymi czynnikami leczącymi, poznać różne sposoby bycia w kontakcie i pomagania drugiej osobie, a także doświadczyć siebie w roli osoby pomagającej, sprawdzić swoje mocne strony oraz trudności i ograniczenia.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na szkolenie z zakresu podstaw pomocy psychologicznej. Szkolenie odbędzie sie w siedzibie Centrum, ul. Sienkiewicza 116/4 w terminie 04-05.09.2010.

Adresatami są osoby zajmujące sie zawodowo pomaganiem: psychologowie, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą profesjonalnej pomocy.

Tematyka: 1. Zasady pomagania 2. Zasady prowadzenie wywiadu 3. Aktywne słuchanie 4. Pozycje słuchania terapeutycznego 5. Trójkąt ratowniczy w pomocy psychologicznej

Koszt: 400 zł

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.09.2010 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl  lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl  (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected].

Szkolenie z zakresu wizualizacji i relaksacji w pracy z klientem

W terminie 10.09.2010 zapraszamy na szkolenie pt."Wizualizacja i techniki relaksacyjne w pracy z klientem". Uczestnicy szkolenia zapoznają się z założeniami teoretycznymi leżącymi u podstaw treningu autogennego, poznają sposób przeprowadzania ćwiczeń, przeciwwskazania, skutki uboczne, korzyści.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, studentów psychologii, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystać techniki relaksacyjne i wizualizację.

Tematyka:

1. Wprowadzenie do relaksacji.
2. Rodzaje technik relaksacji.
3. Trening autogenny, trening Jacobsa.
4. Prawidłowa wizualizacja.
5. Praca z klientem.

Koszt: 200 zł

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są do 08.09.2010 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected].

 Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży

Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności wychowawcze w zakresie diagnozowania przyczyn i utrzymywania się zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na szkolenie pt."Socjoterapia dzieci i młodzieży", które odbędzie sie w terminie 11-12.09.2010.

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej oraz studentów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności dotyczące socjoterapii.

Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności wychowawcze w zakresie diagnozowania przyczyn i utrzymywania się zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Koszt: 400 zł

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są do 09.09.2010 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl  (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected].

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»