Archiwalne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenia z Jarosławem Polanowskim

Jarosław POLANOWSKI – jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, prokurator apelacyjny delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konsultant nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, od wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno szkoleniową

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zmiany przepisów prawnych wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w tym Kodeksie Karnym, Kodeksie Karnym Wykonawczym, Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym):
– nowe ujęcie prawne zakazu zbliżania się i nakazu opuszczania przez sprawcę przemocy wspólnie zajmowanego lokalu, jako środka zapobiegawczego i probacyjnego,
– inne nowe środki probacji, w tym szczególny tryb eksmisji sprawcy przemocy,
– zabezpieczenie przed sprawcą opuszczającym zakład karny,
– nowy tryb zobowiązujący sprawcę do podjęcia terapii dla sprawców przemocy,
– nowy tryb odbierania dziecka od sprawców krzywdzenia,
– porównanie dotychczasowych sposobów udzielania pomocy prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie do nowych zobowiązań ustawowych,
– nowe terminy reakcji organów ochrony prawnej dorosłych ofiar przemocy w rodzinie i dzieci,
– nowe rozwiązanie cywilnoprawne alimentacji, kontaktów rodzica z dzieckiem, jako element pozwów rozwodowych i separacyjnych.

2.Nowe zadania i obowiązki samorządów:
– opracowanie i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
– prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
– tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

3.Zespoły interdyscyplinarne – podstawa prawna funkcjonowania:
– powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, tworzenie porozumień między podmiotami wchodzącymi w skład zespołów,
– skład zespołu interdyscyplinarnego,
– zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze – różnice w zadaniach i funkcjonowaniu,
– praca zespołów interdyscyplinarnych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

4.Współpraca służb w oparciu o procedurę Niebieskie Karty:
– procedura Niebieskie Karty – jako podstawa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– procedura Niebieskie Karty: cele zadania, podmioty realizujące, dokumentacja, schemat działania.

KOSZT SZKOLENIA: 270 zł od osoby (każda kolejna osoba z tej samej jednostki 240 zł)

CENA OBEJMUJE: wykład, materiały, konsultacje, serwis konferencyjny, obiad

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SZKOLEŃ
pod numerami telefonów: 12 626-01-40 lub 12 635-83-65
KARTA ZGŁOSZENIA oraz szczegółowy PROGRAM szkolenia
do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl

ORGANIZATOR SZKOLENIA
Ośrodek Twórczej Interwencji
ul. Śmiała 20/2
31-348 Kraków
www.oti.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenia z Jarosławem Polanowskim (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista