Archiwalne

Toruń. Profesjonalne szkolenia z mediacji

Fundacja Pracownia Dialogu, to pierwsza w Toruniu organizacja pozarządowa prowadząca profesjonalny ośrodek mediacyjny (jedna z nielicznych w województwie kujawsko-pomorskim). Zapraszamy osoby chętne do udziału w szkoleniach z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów. Proponujemy wiele ciekawych form i wariantów zdobycia umiejętności/ kwalifikacji. Udział w szkoleniach jest odpłatny. SZKOLENIE PODSTAWOWE Z MEDIACJI

Celem 40-godzinnego szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów. Osoby zainteresowane osobistym i zawodowym rozwojem mogą dzięki temu szkoleniu zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego (wymagane jest wówczas pozytywne zaliczenie testu wiedzy i pozytywna rekomendacja trenerów oraz uczestnictwo we wszystkich blokach zajęć). Szkolenie ma charakter warsztatowy i służy zdobyciu zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Absolwenci szkolenia mają możliwość rozpoczęcia stażu dla mediatorów w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu. Program zajęć jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwalone w dniu 29 października 2007).

SZKOLENIE Z MEDIACJI RODZINNEJ

Celem tego 60-godzinnego szkolenia jest umożliwienie zainteresowanym osobom poszerzenia swoich kompetencji o umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych z uwzględnieniem specyfiki tychże spraw (rozwód, separacja, kontakty z dziećmi, alimenty, itp.). Szkolenie ma charakter warsztatowy i służy zdobyciu zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Absolwenci szkolenia mają możliwość rozpoczęcia stażu dla mediatorów w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu. Po spełnieniu pozostałych warunków absolwenci stażu mogą zostać wpisani na listę stałych mediatorów w sprawach rodzinnych Fundacji Pracownia Dialogu we wskazanym przez siebie sądzie okręgowym.

SZKOLENIE „KOMPETENCJE MEDIACYJNE W PRACY Z LUDŹMI”

Celem tego szkolenia warsztatowego jest wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie rozwiązywania konfliktów i wyposażenie ich w niektóre techniki i narzędzia mediacyjne, które będą mogli wykorzystać w miejscu swojej pracy. Uczestnicy zdobędą ponadto wiedzę o konfliktach, ich pozytywnych aspektach i sposobach ich efektywnego rozwiązywania.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień pracują z ludźmi i widzą potrzebę wzmocnienia swoich kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy szczególnie pedagogów, pracowników pomocy i integracji społecznej, asystentów rodzinnych, psychologów, pracowników i wolontariuszy NGO, kierowników zespołów, menadżerów średniego szczebla.

WARSZTAT „ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY MEDIATORA RODZINNEGO”

Celem 16-godzinnego warsztatu jest doskonalenie praktycznych umiejętności mediacyjnych w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych. Poprzez wspólny trening uczestnicy będą mogli przypomnieć sobie podstawowe kroki prowadzenia mediacji, nabrać pewności oraz przygotować się do pełnienia roli mediatora w realnych konfliktach rodzinnych. Warsztat może stanowić doskonałe przygotowanie do podjęcia stażu dla mediatorów w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu.

Więcej informacji o wszystkich szkoleniach i warsztatach na stronie
http://www.pracowniadialogu.org/szkolenia-warsztaty-mediacja

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Toruń. Profesjonalne szkolenia z mediacji (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»