Archiwalne

Szkolenia w IDRiE

IDRiEInstytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenia organizowane w Krakowie. 1. EWALUACJA I MONITORING PROJEKTÓW POKL/EFS. 2. KSIĘGOWANIE WYDATKÓW I ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL/EFS.


EWALUACJA I MONITORING PROJEKTÓW POKL/EFS – WARSZTAT SZKOLENIOWY

25.10.2010 r. o godz. 10.00- 15.00
Miejsce: Kraków ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i prezentacji multimedialnych wspieranych aktywnymi metodami nauczania (analiza case study oraz warsztaty z tworzenia tabelarycznego projektu ewaluacji oraz oceny raportu ewaluacyjnego). Szkolenie przygotowuje do realizacji ewaluacji wewnętrznej oraz dają podstawy do nadzorowania procesu ewaluacji zewnętrznej.

Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności: planowania, przeprowadzania
i zlecania ewaluacji projektów finansowanych z EFS.

Korzyści z uczestnictwa:
• nabycie praktycznych umiejętności zaplanowania procesu ewaluacji,
• nabycie umiejętności wykorzystywania danych i wskaźników z monitoringu
do prowadzenia ewaluacji projektu;
• nabycie umiejętności tworzenia projektu ewalucji w formie tabelarycznej
z uwzględnianiem danych i wskaźników z monitoringu
• nabycie umiejętności opracowania raportu ewaluacyjnego, sporządzania wniosków i rekomendacji i oceny jego jakości w oparciu o wystandaryzowane narzędzia
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:
• zapoznania się z rodzajami ewaluacji i kryteriami ewaluacji,
• poznania różnic między ewaluacja a monitoringiem, audytem i kontrolą,
• przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów ewaluacji
• poznania zasad wykorzystywania danych z monitoringu w procesie ewaluacji
• zapoznania się z procedurą tworzenia planu i projektu ewaluacji w formie tabelarycznej
• poznania zasad konstruowania i oceny jakości raportów ewaluacyjnych;
• opracowania wstępnej tabelarycznej wersji projektu ewaluacji
• dokonania oceny przykładowego raportu ewaluacyjnego w oparciu o standardowy formularz oceny raportu
Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

Tematyka zajęć:
Definicja i rodzaje ewaluacji1. Co to jest ewaluacja?2. Podstawy prawne ewaluacji3. Kryteria ewaluacji.4. Cele ewaluacji.5. Rodzaje ewaluacji6. Analiza „studiów przypadku” różnych rodzajów ewaluacji (warsztat)
Planowanie i organizacja procesu ewaluacji1. System wskaźników jako kluczowy element monitoringu i ewaluacji;2. Podstawowe zasady planowania ewaluacji3. Analiza przykładowych projektów ewaluacji w formie tabelarycznej4. Trening konstruowania tabelarycznego projektu ewaluacji przykładowego projektu (warsztat)
Jak pisać i wykorzystywać raporty ewaluacyjne1. Struktura raportu z ewaluacji2. Zasady konstruowania wniosków i rekomendacji w raportach ewaluacyjnych3. Cechy dobrego raportu4. Zasady i sposoby wykorzystywania raportów ewaluacyjnych5. Analiza i ocena przykładowego raportu ewaluacyjnego w oparciu o standardowy formularz oceny raportu (warsztat)

Prowadzący: Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant) w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS, IW EQUAL, EFS

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA! Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

AKTUALNOŚCI W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH KSIĘGOWANIE WYDATKÓW ORAZ ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH PO KL/EFS w latach 2007 – 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD KWALIFIKOWALNOŚCI
Data: 17.11.2010 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej I praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 , a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej , płacowej, sporządzania wniosków o płatność oraz rozliczania projektów .Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów i rozliczenia projektów w ramach PO KL w latach 2007 – 2013. Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z prezentacjami multimedialnymi.

PROGRAM:
I .Moduł tematyczny: ZMIANY W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:
§ plan kont,
§ zatwierdzanie wydatków,
§ ewidencja wydatków,
§ archiwizacja.
II. Moduł tematyczny: DOKUMENTACJA WYDATKÓW:
§ ogólne zasady kwalifikowalności wydatków ,
§ cechy dokumentacji księgowej,
§ opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej,
§ naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń,
§ karty pracy,
§ rozliczenia z tytułu podatków (VAT i pdof), ZUS,
§ księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki .
III. Moduł tematyczny: ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
§ wypełnianie wniosków,
§ warunki przekazywania dotacji,
§ harmonogramy płatności.
IV. Moduł tematyczny: PRZYKŁADY ROZLICZENIA DOTACJI WG ZATWIERDZONEGO BUDZETU:
§ pozycje budżetu,
§ podstawa poniesienia wydatku,
§ sposoby kalkulacji, dokumenty poświadczające poniesienie wydatku.
Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów
Prowadzący: Główna księgowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl  
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Data szkolenia:
Temat szkolenia:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona
(proszę podkreślić właściwe):

• gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia

• przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
pauliśka » 26 września 2021, 20:45

Czyste powietrze

InspektorSR » 26 września 2021, 19:37

świadczenie pielęgncyjne.

lucasPeni » 26 września 2021, 17:17

sprawozdanie CAS

Phantum » 26 września 2021, 00:28

dobrowolne alimenty - czy to dochód?

Soulja » 25 września 2021, 23:40

czy odliczacie koszty przychodu