Archiwalne

Pomoc Społeczna 2010 – szkolenie w Kołobrzegu

Ośrodek Twórczej Interwncji "OTI" zaprasza do udziału w szkoleniu pn. "Pomoc Społeczna 2010 – Vademecum", które odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 14-16 listopada 2010 r. W programie m.in.: podstawy merytoryczne działalności JPS, podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji, pracodawca i pracownicy jednostki pomocy społecznej, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kontrola zarządcza w JPS. Szkolenie poprowadzi Bartłomiej Mazurkiewicz.

PROGRAM SZKOLENIA:

14 listopada 2010 r. (NIEDZIELA)
14:00 – 20:00 Rejestracja uczestników
18:00 – 20:00 Kolacja
od 20:00 Dyskoteka

15 listopada 2010 r. (PONIEDZIAŁEK)
07:30 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 12:00 Podstawy merytoryczne działalności jednostki pomocy społecznej:
– ustawa o pomocy społecznej,
– ustawa o świadczeniach rodzinnych,
– ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– ustawa o pracownikach samorządowych,
– ustawa o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych,
– ustawa o ochronie danych osobowych.
12:00 – 13:00 Podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji:
– ściągalność nienależnie pobranych świadczeń,
– naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
13:00 – 13:45 Obiad
13:45 – 16:00 Pracodawca i pracownicy jednostki pomocy społecznej:
– podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
– pracownik socjalny w świetle ustawy o pomocy społecznej,
– nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę, umowy prawa cywilnego o świadczenie usług, różnice między umową o pracę a umową prawa cywilnego, założenie akt osobowych, obowiązki informacyjne czyli zakres czynności pracownika, regulamin pracy, źródła zakładowego prawa pracy)
– rozwiązanie stosunku pracy (dokumenty i rozliczenia związane z ustaniem zatrudnienia – świadectwo pracy, porozumienie stron, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie na żądanie pracownika),
– wynagrodzenie i inne świadczenia (zasady wynagradzania, dodatki, nagrody, odprawy, odpowiedzialność materialna pracowników),
– urlopy wypoczynkowe (wymiar urlopu, ekwiwalent, dokumentacja urlopowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
– kiedy pracownik jest rodzicem i inne obowiązki wobec pracowników
16:00 – 17:00 DLA ZAINTERESOWANYCH: Panel dyskusyjny z Panem Bartłomiejem Mazurkiewiczem
16:30 – 19:00 Czas wolny
19:00 Kolacja

16 listopada 2010 r. (WTOREK)
07:30 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 10:30 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – aspekt organizacyjny po zmianach:
– nowy zakres zadań stawianych przed gminą (opracowanie i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych).
– wzmocnienie i nowa rola nadzoru Wojewody,
– określanie zakazów zabezpieczających dzieci w tym stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka,
– nowy tryb odbierania dziecka od sprawców krzywdzenia,
– nowe ujęcie zakazu zbliżania się i nakazu opuszczania przez sprawcę przemocy wspólnie zajmowanego lokalu,
– zabezpieczenie przed sprawcą opuszczającym zakład karny,
– nowy tryb zobowiązujący sprawcę do podjęcia terapii dla sprawców przemocy,
– wymagane nowe kwalifikacje dla osób kierujące specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
– tworzenie i praca zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,
– procedura „Niebieskie Karty”,
– nowe rozwiązania cywilnoprawne alimentacji, jako element pozwów rozwodowych,
– praca zespołów interdyscyplinarnych, a ochrona danych osobowych.
10:30 – 13:00 Elementy kontroli zarządczej:
– pojęcie i zakres zastosowania kontroli zarządczej,
– szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej,
– rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej,
– rola głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej,
– procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów,
– odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej,
– elementy prawa pracy w ramach kontroli zarządczej,
– upoważnienia do podejmowania poszczególnych działań administracyjno – prawnych a kontrola zarządcza.
13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny z Panem Bartłomiejem Mazurkiewiczem
14:00 Zakończenie szkolenia. Obiad.

WAŻNE: Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach ramowe wzory uchwał, zarządzeń i porozumień opracowane przez prowadzącego szkolenie

PROWADZENIE:
Bartłomiej Mazurkiewicz – prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie,
wieloletni członek SKO w Krakowie, prowadzący szkolenia w zakresie pomocy społecznej i KPA,
współpracownik ROPS w Krakowie i Katowicach,
współpracownik Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy.
Konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej.

KOSZT SZKOLENIA: 740 zł od osoby
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.oti.org.pl

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Ośrodek Twórczej Interwencji
ul. Śmiała 20/2
31-348 Kraków
tel. 12 626-01-40 lub 12 635-83-65
www.oti.org.pl   

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Pomoc Społeczna 2010 – szkolenie w Kołobrzegu (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
kk1990 » 20 lutego 2024, 12:53

orzeczenie z sądu

piorun20 » 20 lutego 2024, 12:47

Księgowanie-DPS

Emels » 20 lutego 2024, 12:19

Narzędzia do budowy domu

margo22 » 20 lutego 2024, 12:06

Do Toma prośba o sprawdzenie