Archiwalne

Praca Asystenta Rodziny – szkolenie

Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję cyklu szkoleniowo-warsztatowego „PRACA ASYSTENTA RODZINY”. Szkolenie obejmuje 140 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów, prowadzonych zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz przygotowujących do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Szkolenie skierowane jest do:

• psychologów i pedagogów pracujących lub przygotowujących się do pracy w charakterze asystenta rodziny,
• pracowników organizacji pozarządowych,
• pracowników socjalnych,
• pracowników PCPR-ów,
• studentów 4 i 5 roku studiów,
• osób zajmujące się pracą z trudnym klientem oraz do wszystkich interesujących się tematyką pracy z rodziną i chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami.

Treść merytoryczna szkolenia:
• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Specyfika rodzin borykających się z licznymi problemami ( ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze );
• Asystent rodziny – funkcje i cele;
• Prowadzenie dokumentacji;
• Współpraca asystenta z rodzinami zastępczymi oraz służbami pomagającymi rodzinie;
• Nawiązanie kontaktu z rodziną;
• Motywowanie do zmiany;
• Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
• Formułowanie diagnozy klinicznej oraz socjalnej poszczególnych członków rodziny;
• Formułowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla poszczególnych członków rodziny;
• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną;
• Formułowanie planu pracy z całą rodziną;
• Kryzys i rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie – rola asystenta;
• Trudności pojawiające się w pracy z rodziną;
• Rozwiązywanie relacji asystent-klient;
• Problem uzależnień w rodzinach.

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.
Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów
– praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.
Terminy poszczególnych zajazdów
Zjazd 1 – 24 – 25 wrzesień 2011
Zjazd 2 – 07 – 09 październik 2011
Zjazd 3 – 21 – 23 październik 2011
Zjazd 4 – 04 – 06 listopad 2011
Zjazd 5 – 19-20 listopad 2011

Całkowity koszt szkolenia: 1500 zł /os.
Dla instytucji zgłaszających na szkolenie więcej niż jednego pracownika
przewidujemy rabat.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bądź certyfikat. Podstawą do wydania certyfikatu będzie praca końcowa.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem :
[email protected] lub telefonicznie
pod numerem telefonu: 691 359 580

Więcej informacji na temat szkolenia oraz opinie naszych Klientów
na temat kursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.akademia-horyzont.com

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia – Katarzyna Olobry-Księżak

Serdecznie zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Praca Asystenta Rodziny – szkolenie (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?