Archiwalne

Zapraszamy na szkolenia organizowane w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu

Zapraszamy na szkolenia organizowane w Poznaniu

1. REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM WSPÓŁDZIAŁANIA w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Termin: 26.01.2011r.

2. Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja. Termin: 23.02.2011r.

3. Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Termin: 9-10.03.2011r.

4. NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. Termin: 16.03.2011r.

5. Asystent Rodziny. Termin: 29.03 – 01.04.2011r.

Szkolenie Asystent Rodziny realizujemy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 4 dni po 11 godzin lekcyjnych tj. 44 godzin lekcyjnych. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i pracy w środowisku rodziny. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny. Szkolenie Asystent Rodziny kierujemy do pracowników socjalnych, pedagogów , psychologów , którzy planują być asystentami rodziny. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę asystenta rodziny. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności: diagnozowanie problemów rodziny, motywowanie rodziny, praca z osobami niepełnosprawnymi, utrwalanie wiary we własne siły, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin, planowanie pomocy rodzinie, mediacje rodzinne oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny. Szkolenie Asystent rodziny trwa 4 dni , zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 18.00 , cena jednego szkolenia wynosi 990 zł od osoby.

6. TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych.
Termin: 30.03 – 01.04.12.2011r.
Szkolenie kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 9 godzin lekcyjnych. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy. Szkolenie trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 16.30 . Termin szkolenia: od 30.03 do 01.04.2011r. Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu. Cena szkolenia Trener Pracy wynosi 790 zł od osoby. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.

7. KONTRAKT SOCJALNY CZYLI DŁUGOTERMINOWA RELACJA TERAPEUTYCZNA Z KLIENTEM. Termin: 14 04.2011r.

8. „NIE PAMIĘTAM, ZAPOMNIAŁAM” ZASADY OPIEKI I KOMUNIKACJI Z PODOPIECZNYMI Z ZABURZENIAMI PROCESÓW POZNAWCZYCH I OTĘPIENIEM. Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego. Termin: 11.05.2011r.

Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30.

Cena szkolenia jednodniowego wynosi 190 zł a szkolenia dwudniowego 360 zł od osoby.

Szkolenia poprowadzą trenerzy naszego Centrum:

mgr Barbara Gojżewska – dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, jest psychologiem, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Assotiation for Psychotherapy – Wiedeń) oraz II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny, trener i psychoterapeuta. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi szkolenia psychologiczne dotyczące nowoczesnych metod terapii w ŚDS i DPS , stresu oraz wypalenia zawodowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i asystenta rodziny.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.

Realizujemy również powyższe szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa Placówek dla zorganizowanych grup liczących do 25 osób. Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia.

Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat 3% , 4 osób rabat 5%.

Nasze konto: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych 61-255 Poznań os. Tysiąclecia 71, nr k-ta.: 61 1020 4027 0000 1002 0038 8884.

Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe w pobliskim hotelu w cenie 70 zł za dobę.

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy /do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/ mailem na adres: [email protected]

Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się
na stronie http://www.barbaragojzewska.com

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M Y !

Z poważaniem
Marian Gojżewski
dyrektor ds. szkoleń
tel. 061 870 14 64

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zapraszamy na szkolenia organizowane w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»