Newsy

Zakończenie I edycji projektu ”Stokrotkowy start…”


29 listopada 2010 w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu „Stokrotkowy start reintegracja prowadzona w CISTOR”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Torunia, a realizatorem Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu „Stokrotkowy start reintegracja prowadzona w CISTOR” odbyło się 29 listopada 2010 w Toruniu. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Torunia, a realizatorem Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Podczas spotkania podsumowana została pierwsza edycja projektu oraz zaprezentowane zostały główne działania, jak i osiągnięte rezultaty.

Projekt składa się z 2 edycji po 10 miesięcy, w każdej edycji weźmie udział 35 osób. Pierwsza edycja została zrealizowana od 01 lutego 2010 do 30 listopada 2010. Rekrutację do drugiej edycji zaplanowano na grudzień 2010. W obu edycjach zajęcia odbywać się będą 5 dni w tygodniu po 8h przez 10 miesięcy.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy być mieszkańcem Torunia lub gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz spełniać jedno z poniższych kryteriów:

* być osobą korzystającą z pomocy społecznej,
* być osobą bezrobotną, szczególnie dłużej niż 12 m-cy (zarejestrowaną w PUP),
* być osobą nieaktywną zawodowo, m.in. z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach projektu uczestnicy realizują szkolenie praktyczne i teoretyczne w czterech grupach zawodowych o profilach:

* porządkowym,
* budowlano-porządkowym,
* opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych,
* gastronomiczno-hotelarskim.

Podczas pobytu w Centrum wszyscy uczestnicy mają zapewnione:

* badania lekarskie,
* środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą,
* jeden posiłek w ciągu dnia,
* bilet miesięczny sieciowy,
* świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych).

W ramach zajęć reintegracji społecznej uczestnicy odbywają m.in.:

* trening interpersonalny,
* naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
* indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne i zawodowe,
* kurs komputerowy,
* wizaż,
* terapię uzależnień.

Obecnie trwa rekrutacja do II edycji projektu, która będzie realizowana od stycznia do października 2011 roku. Więcej szczegółów na stronie www.cistor.pl w zakładce "Stokrotkowy start".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nabór do Projektu „Profesjonalny Pracownik Socjalny” – bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

05 października 2017      TAGI:      
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzi nabór do Projektu „Profesjonalny...»

Ministerstwo RPiPS ogłasza wyniki naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

30 stycznia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na stronie domowej wyniki...»

Początek opiniowania projektu o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

12 kwietnia 2017      TAGI:         
W dniu 07.04.2017 r. rozpoczął się proces opiniowania projektu z dnia 27.03.2017r.ozmianie...»

Zastrzeżenia PFZPSiPS do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją Programu „Za życiem”

25 maja 2017      TAGI:         
Do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły zastrzeżenia do projektu...»

„Dobry start” opublikowany. Jak ubiegać się o świadczenie?

08 czerwca 2018      TAGI:      
W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja...»