Archiwalne

PRACA ASYSTENTA RODZINY
CYKL SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY

Akademia Rozwoju Horyzont zaprasza na rozszerzony cykl szkoleniowo-warsztatowy „PRACA ASYSTENTA RODZINY”. Szkolenie obejmuje 140 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów, prowadzonych zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz przygotowujących do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Szkolenie skierowane jest do:

•psychologów i pedagogów pracujących lub przygotowujących się do pracy w charakterze asystenta rodziny,
•pracowników organizacji pozarządowych,
•pracowników socjalnych,
•pracowników PCPR-ów,
•studentów 4 i 5 roku studiów,
•osób zajmujące się pracą z trudnym klientem oraz do wszystkich interesujących się tematyką pracy z rodziną i chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami.

Treść merytoryczna szkolenia:

•Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
•Specyfika rodzin borykających się z licznymi problemami ( ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze );
•Asystent rodziny – funkcje i cele;
•Prowadzenie dokumentacji;
•Współpraca asystenta z rodzinami zastępczymi oraz służbami pomagającymi rodzinie;
•Nawiązanie kontaktu z rodziną;
•Motywowanie do zmiany;
•Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
•Formułowanie diagnozy poszczególnych członków rodziny;
•Formułowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla poszczególnych członków rodziny;
•Formułowanie planu pracy z całą rodziną;
•Kryzys i rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie – rola asystenta;
•Trudności pojawiające się w pracy z rodziną;
•Problem uzależnień w rodzinach.

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów
– praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.

Terminy zajazdów

Zjazd 1 – 19 – 20 luty 2011
Zjazd 2 – 04 – 06 marzec 2011
Zjazd 3 – 01 – 03 kwiecień 2011
Zjazd 4 – 13 – 15 maj 2011
Zjazd 5 – 28 – 29 maj 2011

Całkowity koszt szkolenia: 1500 zł /os.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bądź certyfikat. Podstawą do wydania certyfikatu będzie praca końcowa.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem : [email protected]  lub telefonicznie
pod numerem telefonu: 691 359 580 lub 604 529 813

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie:
www.akademia-horyzont.com.pl

Komentarze PRACA ASYSTENTA RODZINY
CYKL SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC