Archiwalne

Seminarium „Praca z małym dzieckiem – szansą na skuteczną profilaktykę społeczną w Polsce”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Do wyboru trzy terminy: 2 lub 9 czerwca w Warszawie, 6 czerwca w Lublinie. W Polsce pracę z małymi dziećmi z trudnych środowisk najczęściej koordynują organizacje pozarządowe, ale są też przykłady takiej aktywności prowadzonej przez samorządy i OPS-y. Współdziałanie w tym zakresie służb społecznych, samorządów i wybranych eksperckich organizacji pozarządowych jest szansą na skuteczną profilaktykę.

Celem seminarium jest prezentacja dobrych praktyk realizowanych w Polsce przez samorządy, pomoc społeczną i trzeci sektor oraz pokazanie znaczenia zajęć dla małych dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

W seminarium zostaną uwzględnione przepisy nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Seminarium skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym pracowników administracji samorządowej, rządowej oraz III sektora.

Seminarium poprowadzą:

Mikołaj Markiewicz – psycholog, pracownik socjalny. Trener i wykładowca. W ramach Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego wprowadzał w Polsce programy i modele popularyzujące jakościową edukację przedszkolną realizowaną poza strukturami przedszkoli.

Dorota Bregin – koordynatorka programów społecznych w Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych i The Development School (międzynarodowej szkoły przy University of London rozwijającej umiejętności aktywizowania lokalnych społeczności). Trenerka organizacji pozarządowych, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu integracji społecznej i animacji lokalnej.

Adam Roznerski – od 2004r. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Od kilkunastu lat związany zawodowo z pomocą społeczną, kierował różnymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (pcpr, pśds). Z wykształcenia pracownik socjalny, politolog. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej; funduszy unijnych i zarządzania gospodarką społeczną. Działa także w lokalnych organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką społeczną i rozwojem lokalnym.

Anna Opala – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat zajmuje się problemami społecznymi na terenach wiejskich w gminie Kętrzyn. Prowadzi grupy zabawowe i warsztaty z rodzicami, organizuje konferencje dotyczące wspierania rodziny i małych dzieci. Matka siedmiorga dzieci.

Informacje organizacyjne

Seminarium odbędzie się w dniach:

– 2 czerwca 2011 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.
– 6 czerwca 2011 r. w Lublinie (miejsce zostanie podane mailem)
– 9 czerwca 2011 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23

Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł, poniesionych w celu dojazdu do i z Warszawy/Lublina.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 maja,
informacja o zakwalifikowaniu – 27 maja br.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia
dostępne są na stronie www.irss.pl  

Wszelkich informacji na temat seminarium udziela
Dział Szkoleń IRSS tel. 22 629-40-18 wew. 105,106

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»