Archiwalne

Reguła równych szans w projektach
programu operacyjnego kapitał ludzki

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 30.03.2011 r. godzina 10-14. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6. JAK STOSOWAĆ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI? Oferta specjalna 190 zł

Data: 30.03.2011 r. godzina 10-14.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Oferta specjalna 190 zł

JAK STOSOWAĆ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS W PROJEKTACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI?

Szkolenie „Jak stosować zasadę równych szans w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?” stanowi element przygotowujący instytucje ubiegające się o pozyskiwanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do praktycznego wdrażanie w przyszłych projektach zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zasada Równości Szans jest w Polsce od 2009r. włączona w sposób szczególny w nurt Polityki Równości Płci i staje się elementem niezbędnym w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Częste, dotychczasowe teoretyczne wskazywania dotyczące realizacji horyzontalnego celu strategicznego w tym zakresie powinno przybrać formę praktyczną i rzeczywistą w przyszłych projektach.
By móc wdrażać w projektach tę zasadę projektodawca powinien najpierw zrozumieć i zdefiniować obszary, w których mamy do czynienia z stereotypami , dyskryminacją i polityką równościową.

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli Państwu przygotować projekt , a następnie wniosek zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie realizacji Zasady Równości Szans.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zrozumienie czym jest polityka równości płci i jak powinna być wykorzystywana w projektach PO KL.

Korzyści z uczestnictwa:
· Zdobycie wiedzy na temat zasady równości płci jako zasady horyzontalnej
· Zdobycie wiedzy na temat obszarów i przejawów dyskryminacji zgodnie z obszarami interwencji PO KL
· Zdobycie wiedzy na temat standardu minimum
· Zdobycie wiedzy na temat strategii działań na rzecz równości
· zdobycie umiejętności planowania i oceny projektu pod kątem realizacji zasady równości szans

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość m.in.:
· oceny i propozycji rozwiązań w standardzie minimum
· poznania różnic między płcią biologiczną a kulturowa ,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów projektu ( własne warsztaty)
· poznania rodzajów dyskryminacji
· zapoznania się z polityka równości płci w EFS
· poznania celów strategicznych dotyczących równości płci ;
· zasad równości szans w planowaniu i ocenie projektów PO KL
· wykreowanie własnych działań w projektach PO KL zgodnych z zasadą równych szans ( warsztat)

Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

PROGRAM ZAJĘĆ:

I. Moduł tematyczny: Standard minimum
Co to jest zasada równości szans?
Standard minimum – propozycje rozwiązania

II. Moduł tematyczny: Zasada równości płci a kontekst kulturowy
Płeć biologiczna i kulturowa
Stereotypy płci
Rodzaje dyskryminacji
Matryca dyskryminacji

III. Moduł tematyczny: Bariery w równości szans
Obszary dyskryminacji
Dyskryminacja w PO KL
Bariery równości

IV. Moduł tematyczny: Polityka równości
Mity w polityce równości
Ramy prawne dla zasady równości
Cele strategiczne równości płci
Ramy wykonawcze

V. Moduł tematyczny: Polityka równości Zasada równości w planowaniu,
ocenie i realizacji projektów w ramach PO KL
Cykl projektu a zasada równości
Schody do równości – typy projektów
Analiza projektów pod katem płci
Równościowe cele i strategie
Działania równościowe
Równościowe rezultaty
Monitoring i ewaluacja zgodna zasadą równych szans

VI. Moduł tematyczny: Zajęcia warsztatowe z wykorzystywaniem zasady równych szans w projektach PO KL Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant, asesor w ocenie projektów POKL)

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 190 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
190+VAT dla pozostałych płatników i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 30.03.2011r. godz. 10.00-14.00
tytuł: JAK STOSOWAĆ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS W PROJEKTACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI?

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax: 
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

———————————————————–

OŚWIADCZENIE

Nazwa Płatnika:
Adres:
Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ……………. (data szkolenia)
jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Marzymięta » 27 listopada 2021, 23:16

Wypłata świadczenia

Horison » 27 listopada 2021, 19:04

Dwa różne orzeczenia.

Andrzej441 » 27 listopada 2021, 15:52

Pożyczka na zasiłek 500 Plus

Kleopatra » 27 listopada 2021, 12:55

Temat pracy magisterskiej