Archiwalne

”Prawna ochrona pracowników samorządowych”

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Prawna ochrona pracowników samorządowych". Miejsca szkoleń: WROCŁAW, POZNAŃ, TORUŃ, KIELCE, LUBLIN 30.03.2011r. WROCŁAW
31.03.2011r. POZNAŃ
01.04.2011r. TORUŃ
07.04.2011r. KIELCE
08.04.2011r. LUBLIN

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "Prawna ochrona pracowników samorządowych".

WYKŁADOWCA: konsultant prawny OPS, przez ponad 20 lat pełnił służbę w organach Policji, w pionach dochodzeniowo – śledczym i szkoleniowym, m. in. w Ośrodku Szkolenia Policji. Służbę w organach ścigania łączył z pracą dydaktyczną z prawa karnego i wykroczeń, prawa cywilnego i rodzinnego, a także prawa administracyjnego. Współautor poradnika „Zadania samorządów w realizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” –Wydawnictwo INFOR 2010.
Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Cel szkolenia:
– przedstawienie ustawowych znamion przestępstw skierowanych przeciwko pracownikom samorządowym podczas i w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami służbowymi, zapoznanie się z zasadami dokumentowania zdarzeń oraz poznanie zasad występowania pracownika samorządowego podczas karnego postępowania przygotowawczego i sądowego,
– podstawowe wiadomości o odpowiedzialności prawnej, służbowej i materialnej pracownika samorządowego
Metoda – wykład interaktywny

PROGRAM:
1. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.
1) działanie pracownika samorządowego jako funkcjonariusza publicznego,
2) naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza(art. 222 k.k.),
3 )czynna napaść na funkcjonariusza(art. 223 k.k.),
4) znieważenie funkcjonariusza(art. 226 k.k.),
5) stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej przeciwko funkcjonariuszowi(art. 224 k.k.),

2. Tryby ścigania przestępstw
1) obowiązki organu samorządowego przy ściganiu z urzędu,
2) obowiązki pokrzywdzonego przy ściganiu z oskarżenia prywatnego,

3. Postępowanie po popełnieniu przestępstwa
1) ujęcie sprawcy,
2 )formy dokumentowania popełnionych czynów zabronionych przeciwko pracownikom samorządowym,

4. Pisemne zawiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie

5. Pracownik samorządowy w karnym postępowaniu przygotowawczym
1) prawa i obowiązki pokrzywdzonego pracownika,
2) prawa i obowiązki świadka,

6. Występowanie pokrzywdzonego pracownika przed sądem
1) przebieg postępowania sądowego,
2) uprawnienia procesowe pokrzywdzonego podczas postępowania karnego,
3) pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy,

7. Postępowanie odwoławcze od wyroku sądu

8. Ogólna charakterystyka podstawowych przestępstw związanych z wykonywaniem obowiązków przez pracowników samorządowych
1) sprzedajność(art. 228 k.k.),
2) przekupstwo(art. 229 k.k.),
3) płatna protekcja(art. 230 k.k.),
4) pośrednictwo w załatwianiu sprawy(art. 230a k.k.),
5 )nadużycie uprawnień(art. 231 k.k.),

9. Pracownik samorządowy jako podejrzany w karnym postępowaniu przygotowawczym 1) zatrzymanie i prawa zatrzymanego,
2) środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniu przygotowawczym,
3) prawa i obowiązki podejrzanego,

10. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego jako oskarżonego w karnym postępowaniu sądowym.

11. Postępowanie odwoławcze od wyroku sądu karnego

12. Uwagi praktyczne dotyczące działań zapobiegających pomówieniom oraz bezpodstawnym zarzutom popełnienia przestępstwa.

13. Odpowiedzialność cywilno – prawna i majątkowa pracownika samorządowego
1) odpowiedzialność pracownika samorządowego za wyrządzenie szkody,
2) odpowiedzialność pracownika samorządowego za naruszenie dóbr osobistych Strony,
3 )odpowiedzialność majątkowa pracownika samorządowego w świetle ustawy z dn. 16.12.2010r.o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa .

14. Pytania, dyskusja.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Prawna ochrona pracowników samorządowych” (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich