Archiwalne

Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (woj. łódzkie)

Regionalne Centrum Polityki Społecznej (RCPS w Łodzi) jest realizatorem projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL

PROJEKT SYSTEMOWY  „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”


Regionalne Centrum Polityki Społecznej jest realizatorem projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL od 2007 roku. Na dzień 31.12.2011 r. wsparciem w ramach projektu objęto 3977 beneficjentów. Od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu wieloletniego, obejmującego wszystkie typy operacji, określone dla tego Poddziałania w Szczegółowym Opisie Priorytetów (wersja na dzień 01.01.2012 r.)


Celem główny projektu jest wzmocnienie potencjału kompetencyjnego u 1200 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej  oraz u 250 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim, poprzez zintegrowanie działań oraz wzrost poparcia społecznego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku.


W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
– szkolenia dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej,
– specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
– studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej,
– badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie,
– plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie,
– kampanie promocyjno –informacyjne o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej,
– rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.


 Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne na terenie województwa łódzkiego i przygotowany został w oparciu o:
– Ocenę zasobów w pomocy społecznej na 2012 rok
– Badanie ewaluacyjne projektu w 2011 roku
– Badania zlecone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Zapraszamy wszystkie osoby chętne, będące w grupie Beneficjentów,
do uczestnictwa w szkoleniach.

www.pokl-rcpslodz.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (woj. łódzkie) (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»