Archiwalne

Seminarium: Jak wykorzystywać instrumentarium ekonomii społecznej w realizacji kontraktów socjalnych?

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym 21 lutego 2012 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak wykorzystywać instrumentarium ekonomii społecznej w realizacji kontraktów socjalnych? – praktyczne podpowiedzi

Celem seminarium jest:

■Wskazanie możliwości wykorzystania rozwiązań prawnych zatrudnienia socjalnego przy realizacji kontraktów socjalnych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze gminy/powiatu,
■Prezentacja dorobku centrów i klubów integracji społecznej oraz ich miejsca w systemie pomocy i wsparcia,
■Wskazanie roli centrów i klubów integracji społecznej jako partnera ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy,
■Zaprezentowanie praktyki organizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej
na przykładzie dwóch rodzajów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Seminarium będzie okazją do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

■Możliwości tworzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich współpracy z pozostałymi instytucjami na obszarze gminy i powiatu,
■Możliwości wykorzystania podmiotów zatrudnienia socjalnego w realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej,
■Możliwości budowania partnerstw lokalnych na bazie podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Seminarium adresowane jest do pracowników urzędów samorządu terytorialnego, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych oraz pracowników instytucji rządowych z obszaru polityki społecznej.

Informacje organizacyjne:

■Seminarium odbędzie się 21 lutego 2012 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie.
■Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15 lutego 2012, informacja o zakwalifikowaniu 16 luty br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.
■Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł.
■Uczestniczki/uczestnicy seminarium otrzymują materiały seminaryjne oraz zaświadczenia.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium
dostępne są na stronie www.irss.pl  

Wszelkich informacji na temat seminarium udziela
Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Seminarium: Jak wykorzystywać instrumentarium ekonomii społecznej w realizacji kontraktów socjalnych? (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»