Newsy

Wizyta studyjna

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej „Jak zbudować sprawny system zabezpieczenia społecznego wykorzystując potencjał trzech sektorów?”, która odbędzie się w maju 2011 roku w Cieszynie. W wizycie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach działającym w sferze pomocy i integracji społecznej.

Jak zbudować sprawny system zabezpieczenia społecznego
wykorzystując potencjał trzech sektorów?

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL
Celem wizyty studyjnej jest przybliżenie osobom uczestniczącym w wyjeździe praktycznej strony współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami pomocy społecznej oraz zaprezentowanie jej efektów.

Podczas wizyty zostanie zaprezentowana praktyczna strona wsparcia osób z obszaru wykluczenia społecznego, m.in. dobrze rozwinięte partnerstwo z instytucjami integracji społecznej. Uczestnicy wizyty będą mieli okazję rozmowy z pracownikami, beneficjentami, mieszkańcami wizytowanych placówek. Uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce wygląda współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w jaki sposób zawiązuje się partnerstwo i jakie z tego płyną korzyści dla każdej ze stron, będą mieli okazję zapoznania się z problemami i korzyściami, jakie płyną z założenia spółdzielni socjalnej. Ponadto uczestnicy zapoznają się z praktyczną stroną funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

DLA KOGO
Przyjmujemy zgłoszenia od osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Do udziału zapraszamy także osoby pracujące w sektorze pozarządowym działającym w sferze pomocy i integracji społecznej. Zależy nam, aby w wyniku wizyty uczestnicy mogli wykorzystywać zaobserwowane wzorce i sprawdzone metody współpracy, dlatego zachęcamy do zgłaszania się w 2-osobowych zespołach (kadra zarządzająca i pracownicy instytucji), prosimy o przesyłanie formularzy w jednym mailu.

W wizycie studyjnej „Jak zbudować sprawny system zabezpieczenia społecznego wykorzystując potencjał trzech sektorów?” weźmie udział 28 osób z całego kraju.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 27 kwietnia 2011 roku do godz. 16.00.

Informacja o zakwalifikowaniu (mailem) – 29 kwietnia 2011 roku
 
Informujemy, iż kontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.

Termin wizyty studyjnej – 9-11 maja 2011 roku.

Informacje organizacyjne:

Wizyta odbędzie się w dniach 9-11 maja 2011 roku, w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem” w Cieszynie.

– Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie otrzymają od organizatora materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o uczestnictwie.

– Organizatorzy zapewniają uczestniczkom/ uczestnikom wizyty studyjnej w dniach 9-11 maja nocleg oraz wyżywienie.

– Uczestniczkom/ uczestnikom wizyty przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł na trasie: miejsce zamieszkania – Cieszyn – miejsce zamieszkania.

-Formularz zgłoszeniowy (w formularzu może być zgłoszona jedna osoba) należy przesłać do 27 kwietnia 2011 r. na adres zgloszenie@irss.pl

– Wizyta studyjna jest organizowana przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”.

– Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela dział szkoleń tel. 22 629-40-18 wew.

Formularz zgłoszeniowy, program wizyty studyjnej oraz zaproszenie
dostępne są na stronie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych www.irss.pl

Zapraszamy!

Zespół Projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

18 lipca 2018      TAGI:      
W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

17 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło program...»

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie

12 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu...»

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

Będą zmiany w pomocy społecznej oraz dodatkach mieszkaniowych

10 lipca 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne,...»