Archiwalne

Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia

Szkolenie „Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia” odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w dniu 03.06.2011. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi ujęciami agresji, rozpoznawaniem objawów agresji i autoagresji oraz zaznajomienie z zasadami pracy z dzieckiem agresywnym.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, wychowawców, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. Program definiuje problem agresji i autoagresji u dzieci i młodzieży oraz omawia metody diagnozy i pomocy psychologicznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat), uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.

Tematyka:

1. Agresja w różnych ujęciach teoretycznych. Formy agresji i zachowań autoagresywnych.
2. Uwarunkowania zachowań agresywnych – cechy indywidualne, kontekst rodzinny, szkoła, grupa rówieśnicza.
3. Przyczyny i skutki agresji.
4. Psychologiczny portret agresora i ofiary.
5. Zapobieganie agresji w domu i w szkole.
6. Nagrody i kary w procesie oduczania zachowań agresywnych.
7. Praca z dzieckiem – kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości.
8. Agresja w szkole – metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Gry i zabawy interakcyjne przeciwko agresji.
9. Zachowania autoagresywne i zjawisko samookaleczania się.
10. Rodzaje samouszkodzeń. Samouszkodzenia a próby samobójcze.
11. Zaburzenia osobowości i tendencje do samookaleczeń. Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży samouszkadzającym się.

Koszt: 200 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.05.2011 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»