Archiwalne

Szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej: lipiec 2011

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 11-15 lipca 2011r. w Warszawie. Uczestnicy lipcowego szkolenia mogą również zgłaszać się na szkolenie zaawansowane/doskonalące organizowane w sierpniu 2011r.

Szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 11-15 lipca 2011 r. w Warszawie. Uczestnicy lipcowego szkolenia mogą zgłaszać się również na szkolenie zaawansowane/doskonalące w dn. 23-27 sierpnia 2011.

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie nowych i unikalnych wciąż w Polsce kwalifikacji – może stać się pierwszym krokiem na drodze do wykonywania nowego zawodu lub rozszerzenia swej dotychczasowej praktyki. Całość programu szkoleniowego (szkolenie podstawowe +szkolenie zaawansowane/doskonalące) obejmuje 80 godzin zegarowych i jest zgodna ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

Zakres szkolenia:
 proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji;
 narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
 umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron, bariery w mediacji);
 ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna;
 kontekst prawny prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie;
 symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce
Szkolenie podstawowe obejmuje 40 godzin zegarowych – najbliższa edycja tego szkolenia odbędzie się w dniach 11-15 lipca b.r. (poniedziałek-piątek).

Szkolenie zaawansowane/doskonalące – również 40 godzin zegarowych – odbędzie się w dn. 23-27 sierpnia b.r.(wtorek-sobota)

Szkolenia odbywają się w Warszawie.

Opłaty
Za edycję lipcową szkolenia podstawowego (w dn. 11-15 lipca):

dla 1 osoby – zniżka 5% od pełnej kwoty 960 zł, czyli opłata wynosi 912 zł, o ile wpłata nastąpi do 1 lipca; po tej dacie obowiązuje cena standardowa 960 zł

dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, gdy wpłata nastąpi do 1 lipca; po tej dacie – 960 zł

Dla osób zapisujących się od razu na oba etapy szkolenia: (tj. szkolenie podstawowe w lipcu oraz szkolenie zaawansowane/doskonalące w sierpniu) oferujemy wyjątkową obniżkę:

dla 1 osoby – zniżka 15% od pełnej kwoty 1920 zł, czyli opłata wynosi 1632 zł, pod warunkiem, że cała kwota zostanie wpłacona przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego

dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – aż 20% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 1536 zł, pod warunkiem, że cała kwota zostanie wpłacona przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego

W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. Skarb mediatora, oraz inne publikacje Centrum Mediacji Partners Polska:
– broszury: "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu", "49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik" oraz "Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych",
– plakaty: "Na rodzinne problemy mediacja" i "Gdy zaczynacie dzielić życie".

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum "Rodzicielski plan wychowawczy", czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)

Zrozumieć konflikt
a) Zachowania ludzi w konflikcie
b) Dynamika konfliktu
c) Style radzenia sobie z różnicami interesów
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Mediacja jako pomoc w negocjacjach
a) Podstawowe pojęcia negocjacyjne ważne w mediacji
Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, cele i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie kontraktu o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe), warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką i z innymi specjalistami

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego

Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

Centrum Mediacji Partners Polska
www.mediacja.org
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej: lipiec 2011 (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»