Newsy

Psychologiczne konsekwencje zadłużenia – wyuczona bezradność w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi

Czy można poszukiwać bezpośredniego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zadłużeniem, niewypłacalnością a bezdomnością? Rejestrowane zadłużenie osobiste Polaków osiągnęło poziom 30,89 miliarda złotych. Zgodnie z danymi Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w maju 2011 problem dotyczył 2.101,218 osób.

Statystyczny dłużnik podwyższonego ryzyka zalega ze spłatą prawie 14.702 złotych. Niepokojąca jest dynamika wzrostu, kwoty zaległego zadłużenie o 62% w ciągu ostatniego roku oraz liczby osób niewypłacalnych o 15%. Wśród osób bezdomnych z województwa pomorskiego w roku 2009 aż 38,6% osób była zadłużona i aktualnie niewypłacalna, w stosunku do roku 2007 dynamika wzrostu tej grupy wyniosła 4,6%.

Czy istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy
zadłużeniem, niewypłacalnością a bezdomnością?

W codziennym życiu widać go często gołym okiem.

Publikacja do pobrania

W pracy socjalnej to problem – powszechny, trudny jednak do rozwiązania. Z wstępnego sondażu przeprowadzonego wśród pracowników socjalnych wynika[3], że mając świadomość skali zadłużenia swych podopiecznych najczęściej nawet nie podejmują problemu. Po pierwsze mają poczucie, że nic z tym nie można zrobić /brak regulacji prawnych, środków finansowych/, po drugie zaciągnięte zobowiązania traktują jako „prywatną”, osobistą sprawą dłużnika. Najczęściej potencjalne rozwiązanie problemu widzą wyłącznie w aspekcie ekonomicznym – uważają, że problem znika wraz ze spłatą zadłużenia.

Niniejsze opracowanie jest próbą pokazania innej strony zagadnienia – wykazania, że niewypłacalność to istotny problem psychologiczny, kluczowy w poszukiwaniu skutecznych sposobów zapobiegania zjawisku bezdomności oraz wspomagania osób wykluczonych w powrocie do normalnego życia. Dla potrzeb efektywniejszej profilaktyki i pracy socjalnej za konieczne wydaje się sięgnięcie do psychologicznych mechanizmów popadania w bezdomność. Nikt przecież nie rodzi się z genem bezdomności, trudno wszystko zrzucić na szczególny zbieg okoliczności, a tym bardziej na świadomy wybór takiego sposobu, stylu życia. W pracy socjalnej kluczową musi być perspektywa indywidualna, żyjącego tu i teraz człowieka bezdomnego – umożliwiająca zrozumienie jego subiektywnego sposobu doświadczania świata i siebie, swej sytuacji /historii, teraźniejszości a przede wszystkim przyszłości[4]/. Może stać się ona kluczem do porozumienia rozpoczynającego pracę nad poszukiwaniem rozwiązań. Obraz / skala i specyfika / problemów każdego bezdomnego będzie oczywiście inna, wszelkie typologie, portrety są koniecznym uproszczeniem. Można wyliczyć problemy najczęściej pojawiające się, najpoważniejsze, najtrudniejsze do rozwiązania, np. brak mieszkania, uzależnienie, stan zdrowia, samotność, wiek, brak kwalifikacji zawodowych, pracy, środków do życia, itd.

Spis treści

Wstęp
Wspólny mianownik – 4
Teoria Wyuczonej Bezradności w pracy socjalnej – 5
Zadłużenie – bezradność – bezdomność – 7
Wyuczona bezradność problemem pierwotnym i podstawowym – 15
Profilaktyka wyuczonej bezradności – 17
Likwidowanie symptomów wyuczonej bezradność bezdomnych – 18
Problemy szczególne – 22
Bibliografia – 25
Suplement – diagnozowanie wyuczonej bezradności – 27
Kwestionariusz symptomów wyuczonej bezradności SB – 33

Publikacja do pobrania na stronie: www.edusystems.pl

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nadchodzą zmiany w prawie pracy

02 września 2019      TAGI:         
Już od 1 września 2019 r. wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, będących...»

Nowa minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kim jest Marlena Maląg?

12 listopada 2019      TAGI:         
8 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowy skład rządu. Nową minister...»

Powołano nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej!

05 czerwca 2019      TAGI:         
W dniu 04.06.2019 r. Prezydent Andrzej Duda powołał Panią Bożenę Borys-Szopę nastanowisko...»
Rejestracja czasu pracy a dane biometryczne

Rejestracja czasu pracy a dane biometryczne

18 maja 2020      TAGI:         
Pracodawcy stosują różne metody ewidencji czasu pracy, od podpisywania listy obecności...»

Ważne zmiany w świadectwie pracy! Nowy wzór od 7 września 2019

W dniu 6 września 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...»
wioli » 26 października 2020, 19:59

liczenie alimentów

Kate.80 » 26 października 2020, 16:47

przedłużenie po przerwie w nauce

smerfetka84 » 26 października 2020, 15:43

ŚP a COVID

TomekM » 26 października 2020, 15:14

skł. społeczna