Newsy

Psychologiczne konsekwencje zadłużenia – wyuczona bezradność w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi

Czy można poszukiwać bezpośredniego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zadłużeniem, niewypłacalnością a bezdomnością? Rejestrowane zadłużenie osobiste Polaków osiągnęło poziom 30,89 miliarda złotych. Zgodnie z danymi Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w maju 2011 problem dotyczył 2.101,218 osób.

Statystyczny dłużnik podwyższonego ryzyka zalega ze spłatą prawie 14.702 złotych. Niepokojąca jest dynamika wzrostu, kwoty zaległego zadłużenie o 62% w ciągu ostatniego roku oraz liczby osób niewypłacalnych o 15%. Wśród osób bezdomnych z województwa pomorskiego w roku 2009 aż 38,6% osób była zadłużona i aktualnie niewypłacalna, w stosunku do roku 2007 dynamika wzrostu tej grupy wyniosła 4,6%.

Czy istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy
zadłużeniem, niewypłacalnością a bezdomnością?

W codziennym życiu widać go często gołym okiem.

Publikacja do pobrania

W pracy socjalnej to problem – powszechny, trudny jednak do rozwiązania. Z wstępnego sondażu przeprowadzonego wśród pracowników socjalnych wynika[3], że mając świadomość skali zadłużenia swych podopiecznych najczęściej nawet nie podejmują problemu. Po pierwsze mają poczucie, że nic z tym nie można zrobić /brak regulacji prawnych, środków finansowych/, po drugie zaciągnięte zobowiązania traktują jako „prywatną”, osobistą sprawą dłużnika. Najczęściej potencjalne rozwiązanie problemu widzą wyłącznie w aspekcie ekonomicznym – uważają, że problem znika wraz ze spłatą zadłużenia.

Niniejsze opracowanie jest próbą pokazania innej strony zagadnienia – wykazania, że niewypłacalność to istotny problem psychologiczny, kluczowy w poszukiwaniu skutecznych sposobów zapobiegania zjawisku bezdomności oraz wspomagania osób wykluczonych w powrocie do normalnego życia. Dla potrzeb efektywniejszej profilaktyki i pracy socjalnej za konieczne wydaje się sięgnięcie do psychologicznych mechanizmów popadania w bezdomność. Nikt przecież nie rodzi się z genem bezdomności, trudno wszystko zrzucić na szczególny zbieg okoliczności, a tym bardziej na świadomy wybór takiego sposobu, stylu życia. W pracy socjalnej kluczową musi być perspektywa indywidualna, żyjącego tu i teraz człowieka bezdomnego – umożliwiająca zrozumienie jego subiektywnego sposobu doświadczania świata i siebie, swej sytuacji /historii, teraźniejszości a przede wszystkim przyszłości[4]/. Może stać się ona kluczem do porozumienia rozpoczynającego pracę nad poszukiwaniem rozwiązań. Obraz / skala i specyfika / problemów każdego bezdomnego będzie oczywiście inna, wszelkie typologie, portrety są koniecznym uproszczeniem. Można wyliczyć problemy najczęściej pojawiające się, najpoważniejsze, najtrudniejsze do rozwiązania, np. brak mieszkania, uzależnienie, stan zdrowia, samotność, wiek, brak kwalifikacji zawodowych, pracy, środków do życia, itd.

Spis treści

Wstęp
Wspólny mianownik – 4
Teoria Wyuczonej Bezradności w pracy socjalnej – 5
Zadłużenie – bezradność – bezdomność – 7
Wyuczona bezradność problemem pierwotnym i podstawowym – 15
Profilaktyka wyuczonej bezradności – 17
Likwidowanie symptomów wyuczonej bezradność bezdomnych – 18
Problemy szczególne – 22
Bibliografia – 25
Suplement – diagnozowanie wyuczonej bezradności – 27
Kwestionariusz symptomów wyuczonej bezradności SB – 33

Publikacja do pobrania na stronie: www.edusystems.pl

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

Regulacje prawne pracy sezonowej cudzoziemców

24 lipca 2017      TAGI:      
  Obecnie trwają prace nad przepisami regulującymi pracę sezonową cudzoziemców...»

Włącz się w obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej na FB!

07 marca 2017      TAGI:   
Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW) zaprasza wszystkie osoby mieszkające...»

III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie

02 marca 2017      TAGI:         
W dniach 3 - 8 kwietnia odbywać się będzie III Tydzień Pracy Socjalnej organizowany...»

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

15 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wyborze Instytut...»