Archiwalne

Cykl szkoleniowo-warsztatowy ”PRACA ASYSTENTA RODZINY”

Akademia Rozwoju Horyzont zaprasza na kolejną edycję cyklu szkoleniowo-warsztatowego „PRACA ASYSTENTA RODZINY”.
Szkolenie obejmuje 140 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów, prowadzonych zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz przygotowujących do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Szkolenie skierowane jest do:

• psychologów i pedagogów pracujących lub przygotowujących się do pracy w charakterze asystenta rodziny,

• pracowników organizacji pozarządowych,

• pracowników socjalnych,

• pracowników PCPR-ów,

• studentów 4 i 5 roku studiów,

•osób zajmujące się pracą z trudnym klientem oraz do wszystkich interesujących się tematyką pracy z rodziną i chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami.

Treść merytoryczna szkolenia:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

• Specyfika rodzin borykających się z licznymi problemami ( ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze );

• Asystent rodziny – funkcje i cele;

• Prowadzenie dokumentacji;

• Współpraca asystenta z rodzinami zastępczymi oraz służbami pomagającymi rodzinie;

• Nawiązanie kontaktu z rodziną;

• Motywowanie do zmiany;

• Kontrakt w pracy asystenta rodziny;

• Formułowanie diagnozy poszczególnych członków rodziny;

• Formułowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla poszczególnych członków rodziny;

• Formułowanie planu pracy z całą rodziną;

• Kryzys i rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie – rola asystenta;

• Trudności pojawiające się w pracy z rodziną;

• Problem uzależnień w rodzinach.

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów
– praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.

Terminy poszczególnych zajazdów:

Zjazd 1 – 24 – 25 wrzesień 2011
Zjazd 2 – 07 – 09 październik 2011
Zjazd 3 – 21 – 23 październik 2011
Zjazd 4 – 04 – 06 listopad 2011
Zjazd 5 – 19-20 listopad 2011

Całkowity koszt szkolenia: 1500 zł /os.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bądź certyfikat. Podstawą do wydania certyfikatu będzie praca końcowa.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem : [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 691 359 580

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie:
www.akademia-horyzont.com.pl

Serdecznie zapraszamy.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Cykl szkoleniowo-warsztatowy ”PRACA ASYSTENTA RODZINY” (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna