Archiwalne

Szkolenie: ”Nowe rozwiązania w zakr. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (…)”

WYKŁADOWCA: Pani Anna Kuszczuk i Pani Katarzyna Napiórkowska – współautorki projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pracownicy Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Doświadczeni trenerzy i szkoleniowcy. Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie, jako praktycy w instytucjach pomocy społecznej. Znani i cenieni wykładowcy, stali współpracownicy naszej firmy.

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z propozycjami nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zmianami w zakresie organizacji i finansowania.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Diagnoza obecnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dlaczego zmiana?
2. Zadania administracji publicznej w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.
Praca z rodziną
a) Gminne programy wspierające rodzinę
b) Asystent rodziny
c) Zespół interdyscyplinarny
4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
a) Placówki wsparcia dziennego.
b) Rodzina wspierająca
c) Inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
5. Piecza zastępcza.
• Rodzinna piecza zastępcza
Formy pieczy zastępczej; Kwalifikacja rodzin zastępczych;
Rodzina pomocowa; Organizator pieczy zastępczej;
Koordynator pieczy zastępczej; Świadczenia dla rodzin zastępczych;
• Instytucjonalna piecza zastępcza
Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
Standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
7. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom
8. Postępowanie adopcyjne.
Rola i zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Procedura adopcyjna.
9. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
10. Pytania i odpowiedzi – konsultacje indywidualne.

Ze względu na przebudowę naszej strony internetowej
prosimy wszelkie pytania kierować
na nasz adres e-mail: [email protected]  
lub pod nr telefonu: (32) 754 47 47, 641 17 15.

Vademecum: www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: ”Nowe rozwiązania w zakr. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (…)” (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista