Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące Centrum Mediacji Partners Polska w sierpniu 2011

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie zaawansowane, doskonalące z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach w dn. 23-27 sierpnia 2011 roku w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji oraz dla praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy.

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące
Centrum Mediacji Partners Polska, Sierpień`2011

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach w dn. 23-27 sierpnia 2011 r. w Warszawie.

Proponowane szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji oraz dla praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy.

Cel szkolenia
Przygotować wszechstronnie uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, prowadzenia mediacji w sytuacji ostrego konfliktu między małżonkami/rodzicami oraz regulacji prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Program szkolenia obejmuje 40 godzin zegarowych – i składa się w głównej mierze z zajęć warsztatowych ( a także wykładów i dyskusji) dotyczących najtrudniejszych sytuacji i problemów w mediacji rodzinnej – m.in. nierównowagi sił stron, impasu, ostrych konfliktów dotyczących opieki i kontaktów z dziećmi, radzenia sobie z emocjami stron, czy ostatnich zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce
Szkolenie zaawansowane/doskonalące obejmuje 40 godzin zegarowych – jego najbliższa edycja odbędzie się w dn. 23-27 sierpnia (wtorek – sobota) w Warszawie.

Opłaty za szkolenie zaawansowane/doskonalące w dn. 23-27 sierpnia:

dla 1 osoby – zniżka 5% od pełnej kwoty 960 zł, czyli opłata 912 zł jeśłi wpłata nastąpi do 8 sierpnia; po tej dacie obowiązuje cena standardowa 960 zł

dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, gdy wpłata nastąpi do 8 sierpnia; po tej dacie – 960 zł

W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. Skarb mediatora, oraz inne publikacje Centrum Mediacji Partners Polska:
– broszury: "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu", "49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik" oraz "Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych",
– plakaty: "Na rodzinne problemy mediacja" i "Gdy zaczynacie dzielić życie".

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum "Rodzicielski plan wychowawczy", czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia – zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego

 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Standardy i etyka postępowania mediatora

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące Centrum Mediacji Partners Polska w sierpniu 2011 (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»