Archiwalne

Kurs ,,Asystent rodziny” (szkolenie kwalifikacyjne) 231 godzin

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu kwalifikacyjnym \”Asystent rodziny\”. Kurs realizowany będzie w terminie: 31 maja 2013 – 11 sierpnia 2013 w Częstochowie. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Kurs ,,Asystent rodziny\” (szkolenie kwalifikacyjne) – dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, jako jedna z nielicznych instytucji posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń). Już ruszyły zapisy na kolejną edycję kursu w roku 2013 (31.05.2013 – 11.08.2013 r.)

1. KURS ASYSTENT RODZINY (231 godz.) – INTENSYWNIE!

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny). Jako jedna z nielicznych instytucji w kraju posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny MPiPS na prowadzenie takich szkoleń (Decyzja nr 10/2012/Ar z dnia 02.03.2012 r.).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, szkolenie przygotowuje do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Kurs prowadzony będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program kursu wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

Kurs będzie prowadzony przez profesjonalną kadrę m.in. dr Izabelą Krasiejko – autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne“

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
mediacje i negocjacje,
koordynacja działań służb społecznych,
aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
konstruowanie dokumentacji.
W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Kurs skierowany jest do:

Osób przygotowujących się do roli zawodowej asystenta rodzinny, posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w art.12 ust.1 p. pkt a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887) tj.: praca socjalna, socjologia, pedagogika.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę:

dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), książki Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej (www.weakapit.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

dr Sylwia Kita – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza,

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

mgr Lidia Zeller – mgr pedagogiki, od 2011 r. koordynator zespołu do spraw pieczy zastępczej i asysty rodzinnej w MOPS w Częstochowie, w latach 2002 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pomocy Społecznej w MOPS w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień.

Informacje organizacyjne:

Miejsce prowadzenia kursu – Częstochowa

Czas trwania kursu – 231 godzin (w tym 30 godzin praktyk)

Termin kursu – 31.05.2013 – 11.08.2013 r.

Cena kursu – 1950 zł netto + 23%VAT

Dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1950 zł brutto (VAT zwolniony – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).

Cena obejmuje – zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności – płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 4 rat).

I rata w wysokości 600,00 zł – płatna do 21.05.2013 r.

Sposób realizacji – warsztaty realizowane są w blokach trzy- lub czterodniowych od piątku (lub czwartku) do niedzieli. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu wg następującego schematu:

czwartki: od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

piątki: od 10:00-18:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

soboty: od 9:00-17:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna),

niedziele: od 8:00 – 16:50 (w tym 2 przerwy 10-minutowe i 1 przerwa godzinna).

Wyjątkiem są praktyki odbywające się w dniach 26-27 czerwca 2013 r. i 24-25.07.2013 r. w dni robocze (środa – czwartek).

Terminy zjazdów:

I zjazd: 31 maja – 2 czerwca 2013 r.

II zjazd: 13 – 16 czerwca 2013 r.

Zajęcia praktyczne 26-27 czerwca 2013 r.

III zjazd: 28-30 czerwca 2013 r.

IV zjazd: 11-14 lipca 2013 r.

Zajęcia praktyczne 24-25 lipca 2013 r.

V zjazd (zakończony egzaminem): 26-28 lipca 2013 r.

VI zjazd: 9-11 sierpnia 2013 r.

Warunki uczestnictwa w kursie:

Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie.
Przesłanie kserokopii dyplomu (odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych lub świadectwa maturalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)
Przesłanie kserokopii dowodu osobistego potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez uczestnika kursu)
Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (600,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 21 maja 2013 r.
Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: [email protected]

strona internetowa: www.pimis.pl

oprac. ops.pl angoc


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Kurs ,,Asystent rodziny” (szkolenie kwalifikacyjne) 231 godzin (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»