Archiwalne

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zagadnienia poruszone na szkoleniu to:

1.Wprowadzenie do zagadnienia tematyki szkolenia. Podstawy prawne funkcjonowania asystenta rodzinnego obecne i wchodzące w życie z dniem 01.01.2012r.
2.Omówienie roli asystenta rodzinnego jako instytucji wspierającej.
3.Miejsce asystenta rodzinnego w systemie pomocy społecznej.
4.Obszary pracy asystenta rodzinnego – obowiązki i uprawnienia – aktualne i wchodzące w życie z dniem 01.01.2012r.
5.Empowerment – niezbędna zasada stosowana w pracy asystenta rodzinnego.
6.Działalność asystenta a kontrakt socjalny.
7.Kwalifikacje osób wykonujących działania asystentów.
8.Aktualne źródła finansowania, w tym uwzględniające PO KL.
9.Prezentacja dobrych praktyk.
10.Sposób funkcjonowania i powoływania zespołów interdyscyplinarnych:
•zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych,
•wniosek ws. zwołania posiedzenia zespołu.
11.Gminny system monitorowania.
12.Placówki wsparcia dziennego.
13.Ćwiczenia z zakresu nabycia umiejętności do sporządzenia indywidualnego programu usamodzielnienia.
14.Analiza przypadku – etapy działania przy opracowywaniu indywidualnego programu usamodzielniania młodzieży.
15.Opracowanie programu – stworzenie quasi programu w wybranych przypadkach w oparciu o procedury – praca indywidualna.
16.Dyskusja, zakończenie szkolenia.

Pozdrawiam,
Milena Sieniuć
Specjalista ds Szkoleń
www.frdl-cd.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»