Archiwalne

Nowe rozwiązania w zakresie wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej

CEL SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z propozycjami nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zmianami w zakresie organizacji i finansowania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Diagnoza obecnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dlaczego zmiana?

2.Zadania administracji publicznej w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3.Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.

Praca z rodziną
a)Gminne programy wspierające rodzinę
b)Asystent rodziny
c)Zespół interdyscyplinarny

4.Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
a)Placówki wsparcia dziennego.
b)Rodzina wspierająca
c)Inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

5.Piecza zastępcza.
• Rodzinna piecza zastępcza
Formy pieczy zastępczej
Kwalifikacja rodzin zastępczych
Rodzina pomocowa
Organizator pieczy zastępczej
Koordynator pieczy zastępczej
Świadczenia dla rodzin zastępczych
• Instytucjonalna piecza zastępcza
Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
Standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

6.Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

7.Pomoc dla osób usamodzielnianych.
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom

8.Postępowanie adopcyjne.
Rola i zadania ośrodków adopcyjnych.
Procedura adopcyjna.

9.Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

10.Pytania i odpowiedzi

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe rozwiązania w zakresie wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
gosia00 » 03 grudnia 2022, 21:05

Dodatek Osłonowy-decyzja

Pitterfolk » 03 grudnia 2022, 16:19

Hazard

GeorgeWilson » 02 grudnia 2022, 18:10

Wie fange ich an, Online Geld zu verdienen?

ResiKDR » 02 grudnia 2022, 15:16

Jak ogarniacie?