Newsy

Gdańsk: Portret zbiorowości ludzi bezdomnych

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności już po raz szósty realizować będzie badania socjodemograficznego portretu zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim. Główna część badań terenowych odbywać się będzie 9 grudnia 2011 roku od godzin porannych do późno wieczornych i nocnych.

Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego 2011

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku już po raz szósty realizuje badania socjodemograficzne prowadzone wśród osób bezdomnych zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Planowane na 9 grudnia (piątek) 2011 roku jest powtórzeniem z rozszerzeniem pewnych aspektów badań, które we współpracy z ponad stu instytucjami zostały zrealizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w 2001, 2003, 2005,2007 i 2009 roku. W badaniu biorą udział m.in. ośrodki pomocy społecznej, policja, straż miejska, straż graniczna, służba ochrony kolei, organizacje pozarządowe, służba więzienna, służba zdrowia, itp.

W piątek 9 grudnia 2011 roku w całym województwie pomorskim zrealizowane zostaną wywiady z osobami bezdomnymi, które mieszkają w placówkach dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, domy dla osób bezdomnych, mieszkania wspierane, szpitale, zakłady karne), oraz tych, które zamieszkują w obrębie przestrzeni publicznej. Sukces badania socjodemograficznego zależy od wielu czynników, ale jednym z najbardziej istotnych wydaje się być dotarcie do jak największej liczby osób bezdomnych w tak zwanych miejscach niemieszkalnych (dworce, klatki schodowe, pustostany, piwnice, bunkry, węzły ciepłownicze, meliny itp.). Aby planowane badanie się powiodło w proces zbierania danych zaangażowane będą liczne „patrole” składające się z pracowników służb mundurowych (policja, straż miejska) oraz ankieterów (pracowników socjalnych, kierowników i opiekunów placówek, studentów-wolontariuszy), których zadaniem będzie przeprowadzenie krótkiej rozmowy z osobą bezdomną w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz.

W ramach przygotowań do wydarzenia wyznaczono koordynatorów powiatowych, których głównym zadaniem jest przygotowanie badań na terenie każdego z pomorskich powiatów. W ośmiu wcześniej wyznaczonych miejscach na terenie całego województwa pomorskiego zrealizowano cykl szkoleń/spotkań dla osób, które będą odpowiedzialne za realizację badań terenowych. W przeprowadzonych szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 200 osób, liczba ta stanowi około 1/3 wszystkich osób zaangażowanych w realizację badania.

Przeprowadzenie kolejnego badania w odstępie dwóch lat umożliwia rzeczywiste oszacowanie skali zjawiska bezdomności, dokonania szczegółowej charakterystyki interesującego nas problemu, jak również wskazania głównych tendencji w zjawisku bezdomności na przestrzeni ostatnich 10 lat. Główną wartością realizowanych badań socjodemograficznych jest jednak to, że na podstawie uzyskanych wyników można będzie w najbliższej przyszłości planować skuteczną pomoc dla osób bezdomnych, w oparciu o ich realne potrzeby. Pomorskie doświadczenia wskazują, iż uzyskane wyniki badań są bardzo często wykorzystywane do bieżącej pracy pracowników socjalnych, jak również do kreowania polityki społecznej wobec osób bezdomnych w regionie. Sondaż jest również odpowiedzią na problem braku precyzyjnych danych związanych ze skalą zjawiska bezdomności w Polsce. Pierwszym badaniem w 2001 roku dotarto do 2144 dorosłych osób bezdomnych, drugim – 2169 osób, trzecim – 2470, czwartym – 2211 osób bezdomnych, piątym do 2620 osób. Podczas każdego badania ankieterzy docierają również do około 200 bezdomnych dzieci – osób, które nie ukończyły w dniu badania 18 lat.

Główna część badań terenowych odbywać się będzie przez cały piątek (9 grudnia 2011 roku) od godzin porannych do późno wieczornych i nocnych. Proces zbierania danych w ostateczności zakończy się w poniedziałek 12 grudnia 2011 roku. Badanie socjodemograficzne realizowane jest w oparciu o Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS. Typologia ta jest wdrażana we współpracy z Komisją Europejską.

Więcej na temat badania pod linkiem
http://www.pfwb.org.pl/obszary-dzialan/badania/badania-socjodemograficzne/badanie-socjodemograficzne-2011/

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Gdańsk: Portret zbiorowości ludzi bezdomnych (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnej – trwa nabór na studia

10 sierpnia 2022      TAGI:         
10Uczelnia Korczaka, jeden z liderów w szkoleniu profesji społecznych, prowadzi nabór...»
Wakacyjna promocja na wybrane szkolenia!

Wakacyjna promocja na wybrane szkolenia!

08 sierpnia 2022      TAGI:      
Ze względu na trwający czas urlopowy, przygotowaliśmy specjalną ofertę i obniżyliśmy...»
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. w uzgodnieniach

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. w uzgodnieniach

05 sierpnia 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego...»
Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną

Myślisz o poszerzeniu kompetencji? Wybierz politykę społeczną

03 sierpnia 2022      TAGI:         
Polityka społeczna to kierunek z roku na rok zyskujący na popularności. Chętnie...»
Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

01 sierpnia 2022      TAGI:      
Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik po tzw. „wakacjach kredytowych”....»
mopsikcz » 10 sierpnia 2022, 14:57

stypendia

karola ops » 10 sierpnia 2022, 14:55

upeewnijcie mnie

joannac » 10 sierpnia 2022, 14:55

Dodatek weglowy mnóstwo pytan

Elzbieta40 » 10 sierpnia 2022, 14:55

Metraż - pomocy