Newsy

OSL w praktyce


Minął drugi dzień Konferencji Pracowników Socjalnych. Dzięki prelekcjom zagranicznych gości, ciekawemu panelowi dyskusyjnemu oraz warsztatom tematycznym uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda aktywizowanie społeczności lokalnej w praktyce.

Na początku Val Harris i Ann Hindley, z Wielkiej Brytanii opowiedziały o tym dlaczego organizowanie społeczności lokalnej powinno być ugruntowane w określonych wartościach i co się dzieje jeśli tak nie jest.  – Dostrzegamy ogromną różnicę pomiędzy tymi, którzy zaangażowani są w społeczność lokalną w oparciu o pewien zestaw wartości, a tymi których działania są tego pozbawione. Wszelkie aktywności, które realizujemy powinny wzmacniać określone wartości, które sobie wyznaczyliśmy – mówiła Val Harris. Podkreślała, że wybór wartości dokonywany jest wspólnie w  gronie pracowników zaangażowanych w pracę w społecznościach lokalnych i co kilka lat dokonywana jest jego weryfikacja.

0d lewej: Paweł Jordan CAL/BORIS, Jakub Wygnański Klon/Jawor, Jerzy Gierlacki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 
W dalszej części dnia miała miejsce żywa dyskusja z udziałem przedstawicielami władzy centralnej, organizacji pozarządowych, naukowców oraz przedstawicieli konkretnych ośrodków pomocy społecznej. Podczas rozmowy zastanawiano się nad wartościami przyświecającymi pracy socjalnej w Polsce oraz szansami na umiejscowienie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej w politykach publicznych. – W Polsce nie ma poważnej debaty publicznej na temat wartości , na jakich powinna opierać się praca ze społecznością lokalną. Z jednej strony mamy czysty populizm: o wartościach mówi się bardzo ogólnie, z reguły przed kolejnymi wyborami. Z drugiej strony funkcjonuje pragmatyka: wykonuje się pewne działania w oparciu o pewne przyjęte schematy, ale nie jest to osadzone w pewnej świadomości głębszego sensu tych działań i przyświecających im wartości – mówił dr Tomasz Kaźmierczak z Instytutu Spraw Publicznych. W dyskusji uczestniczyli również Jakub Wygnański ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, Jerzy Gierlacki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Cieślik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu , oraz Dobroniega Trawkowska z Uniwersytetu Śląskiego.

0d lewej: Joanna Cieślik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, dr Dobroniega Trawkowska z Uniwersytetu Śląskiego, dr Tomasz Kaźmierczak z Uniwersytetu Warszawskiego
 
Podczas drugiego dnia konferencji Jakub Wygnański zaprezentował także serwis internetowy MojaPolis.pl, dający możliwość tworzenia profili społeczności lokalnych poszczególnych gmin i województw. Obszerne dane statystyczne, administracyjne, z badań społecznych, ze źródeł prywatnych mogą być przez użytkowników przetwarzane w różnoraki sposób. Serwis posiada takie funkcjonalności jak eksponowanie danych na mapie, tworzenie dynamicznych zestawień danych, porównań między poszczególnymi obszarami, obserwowane zmian w czasie i inne.
 
Druga część dnia upłynęła pod znakiem dzielenia się praktycznymi doświadczeniami z zakresu organizowania społeczności lokalnych. Uczestnicy podzielenie na grupy, aktywnie uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach tematycznych. Warsztaty poruszały takie tematy jak: badanie skuteczności podejmowanych działań, cechy i kompetencje organizatora społeczności lokalnej, rewitalizacja społeczna czy wykorzystanie potencjału wolontariuszy. Podczas warsztatów praktycy opowiedzieli również o prowadzonych przez siebie działaniach na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych: jakie udało im się odnieść sukcesy oraz z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć.
 
Trwająca od 7 do 9 listopada Konferencja Pracowników Socjalnych „Incydent czy proces? – Organizowanie spłeczności lokalnej”  realizowana jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Warszawa: Trwa Konferencja Pracowników Socjalnych

Aktywna pomoc społeczna i standardy

źródło: www.cal.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja składa dalsze uwagi

Federacja składa dalsze uwagi

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej złożyła...»
UODO o dronach

UODO o dronach

19 listopada 2021      TAGI:         
Coraz powszechniejsze w przestrzeni publicznej stało się wykorzystywanie, w tym przez...»
Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

18 listopada 2021      TAGI:      
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje wzrostem całkowitych kosztów pracy....»
Wydłużenie ważności Unijnych Certyfikatów COVID

Wydłużenie ważności Unijnych Certyfikatów COVID

17 listopada 2021      TAGI:         
Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia dotychczasowe certyfikaty COVID będą ważne jeszcze...»
Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

15 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
samko » 29 listopada 2021, 20:38

Szybka nauka języków

[email protected] » 29 listopada 2021, 19:56

ZASIŁKI CELOWE

GOPS_1234 » 29 listopada 2021, 16:13

Uzyska i utrata dochodu?