Archiwalne

Szkolenie „Kierowanie zespołem asystentów rodziny”

Kierowanie zespołem asystentów rodziny – szkolenie realizowane przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu realizowanym w Częstochowie w następujących terminach:

I grupa: 8-9 grudnia 2011 r.
II grupa: 17-18 grudnia 2011 r.

(14 godzin zajęć dydaktycznych / 2 dni szkoleniowe)
Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny.

Autor programu i prowadzący: dr Izabela Krasiejko
(doświadczenie: 14 lat pracy w Akademii im. J.Długosza, 2 letni staż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie jako konsultant metodyczny i asystent rodziny, 3 letni staż jako trener szkolący asystentów rodziny w Polskim Instytucie Mediacji i Integracji Społecznej – szkolenia 150 godzinne, dwie monografie i kilkanaście artykułów na temat asystentury rodziny, w tym dot. efektywności asystentury, udział w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach oraz zjazdach placówek realizujących asystenturę – prowadzenie sesji dot. asystentury na X i XI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi asystentury, kierowania zespołem asystentów oraz metodyki pracy asystenta rodziny. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość kształtowania podstawowych umiejętności poszukiwania rozwiązań oraz zobaczą, jak można wykorzystać je w pracy koordynatora zespołu asystentów rodziny. Uczestnicy posiądą umiejętności wzmacniania asystentów rodziny w ich metodycznym działaniu.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności, więc główną metodą dydaktyczną będzie warsztat. Uczestnicy zapoznają się z dwoma modelami pracy uwzględniającymi pracę na zasobach pracowników – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i Dialog Motywujący. Ponadto zobaczą filmy prezentujące asystenturę z ośrodków pomocy społecznej w Polsce.

Treści programowe:
1. Podstawy prawne asystentury.
2. Wykształcenie, kształcenie i podwyższanie kwalifikacji asystenta rodziny.
3. Rekrutacja asystentów rodziny.
4. Beneficjent asystentury rodziny.
5. Dokumentacja asystenta rodziny. Plan pracy z rodziną, sprawozdania, opinie.
6. Przykłady asystentury z różnych miast w Polsce – standardy pracy asystentów rodziny jako wynik obecnych doświadczeń. Rola, zadania, organizacja pracy asystenta rodziny oraz jego pozycja w placówce.
7. Efektywność asystentury rodziny – definicja oraz prezentacja wyników badań z kilku ośrodków w Polsce.
8. Metodyka pracy asystenta rodziny. Działania wspierające i interwencyjne.
9. Różne modele pracy grupowej (zespół interdyscyplinarny, grupa robocza, zespół pomocy rodzinie, Konferencja Grupy Rodzinnej).
10. Poszukiwanie rozwiązań w kierowaniu zespołem pracowników.
11. Ocena pracy asystenta rodziny.
12. Ewaluacja i superwizja w asystenturze rodziny.
13. Szanse i zagrożenia asystentury.

Koszt szkolenia: 350,00 zł /osobę
W cenie szkolenia: 14 godz. zajęć dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), materiały szkoleniowe (w tym dla każdego uczestnika książka Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny – I. Krasiejko), poczęstunek w czasie przerwy kawowej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena nie uwzględnia noclegów, wyżywienia, dojazdów uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Termin zgłoszeń:

dla I grupy – do 02.12.2011 r.
dla II grupy – do 09.12.2011 r.
– Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
– Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
– Wpłata opłaty za szkolenie (350,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia.
– Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
– W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 602 68 88 70; 661 46 09 17
e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie „Kierowanie zespołem asystentów rodziny” (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»