Archiwalne

SZKOLENIE: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

22 sierpnia 2011 r. (poniedziałek)
09:00 – 19:00 Rejestracja uczestników – rozdanie materiałów szkoleniowych
13:00 Obiad
od 19:00 Regionalna kolacja integracyjna – zagra kapela góralska „Jawor”

23 sierpnia 2011 r. (wtorek)
07:30 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 13:00 Bieżące problemy z zakresu Świadczeń Rodzinnych:
– Trybunał Konstytucyjny – jakie jest w końcu kryterium dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi?
– kontrola przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych – jest czy jej nie ma?
– orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie uzyskania i utraty dochodu,
– oświadczam, że … i zasiłek gotowy!
– pozostawianie wniosków bez rozpoznania, a odpowiedzialność pracownika,
– weryfikacja oświadczeń złożonych przez klienta,
– prokurator – czy to konieczne, jeżeli tak to kiedy?
– jak wyliczać od 1 lipca 2011 roku dochody?
– czy oświadczenia dotyczą wszystkich dotychczasowych dokumentów?
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 16:00 Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych:
– obowiązki organów w zakresie zgłaszania dłużników alimentacyjnych,
– zmiana kompetencji w tym zakresie?,
– OPS czy Urząd – kto w końcu ma to robić? różne „szkoły”, ale co na to przepisy?
– rejestr dłużników
16:00 – 17:00 Panel dyskusyjny z Panem Bartłomiejem Mazurkiewiczem
17:00 – 20:00 Wycieczka koleją linową na Kasprowy Wierch 1987 m n.p.m.
Dla osób, które prześlą zgłoszenie do dnia 30 czerwca – wycieczka GRATIS!
od 20:00 Kolacja bankietowa – dyskoteka + karaoke z nagrodami. Zagra DJ Jacek Marszałek.

24 sierpnia 2011 r. (środa)
07:30 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 10:00 Rozliczanie dłużników alimentacyjnych:
– czy OPS może wydać decyzje o zwrocie?
– jak postąpić w przypadku braku adresu dłużnika?
– do sądu po przedstawiciela – kiedy i jak?
– czy postępowanie w sądzie jest odpłatne?
– kto może zostać przedstawicielem?
– kwota do zwrotu – ile w końcu maja nam oddać i jak?
– decyzja o zwrocie świadczeń przez dłużnika,
– egzekucja decyzji zwrotowej.
10:00 – 11:00 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
– oświadczenia – nadciąga kataklizm!
– po co właściwie jest nam potrzebny Komornik Sądowy?
– oświadczam, że egzekucja jest bezskuteczna!
– czy oświadczenia dotyczą wszystkich dotychczasowych dokumentów?
– Trybunał Konstytucyjny – kampania listopadowa!
11:00 – 12:30 Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego:
– postępowanie w sprawach o świadczenie z funduszu,
– kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego,
– wydawanie decyzji z zakresu funduszu,
– zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących funduszu,
– postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego,
– odzyskanie świadczeń wypłaconych z funduszu.
12:30 – 13:30 Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych:
– zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku żądania zwrotu świadczeń,
-decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach,
– świadczenia nienależnie pobrane, a świadczenia nienależnie wypłacone,
– możliwość rozkładania nienależnie pobranych świadczeń na raty,
– możliwość umarzania nienależnie pobranych świadczeń,
13:30 – 14:00 Panel dyskusyjny z Panem Bartłomiejem Mazurkiewiczem
14:00 Zakończenie szkolenia. Obiad.

PROWADZENIE: Bartłomiej Mazurkiewicz – wieloletni członek SKO w Krakowie, prowadzący szkolenia w zakresie pomocy społecznej i KPA, współpracownik ROPS w Krakowie, Opolu i Katowicach, współpracownik Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy. Konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej.

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA: 790 zł

Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl
Informacji dotyczących wszystkich naszych szkoleń udzielamy pod numerami
telefonów: 12 626-01-40 lub 12 635-83-65

TERMINY WSZYTSKICH SZKOLEŃ z zakresu ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO znajdą Państwo na stronie www.oti.org.pl w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIE: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»