Archiwalne

METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZEJ

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE: Szkolenie dedykujemy osobom, które organizują pomoc dla dzieci i młodzieży w formie ośrodków dziennego wsparcia, dla kierowników ognisk wychowawczych, dla opiekunów, wychowawców i pracowników świetlic środowiskowych. Szkolenie jest odpłatne. CEL OGÓLNY: Przygotowanie osób pracujących w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, do efektywnej organizacji miejsca oraz zapoznanie się ze skutecznymi metodami pracy grupowej i indywidualnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Zdobycie wiedzy na temat efektywnej organizacji placówek wsparcia dziennego.
• Poznanie skutecznych form pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą.
• Nauka układania planów korekcyjnych.
• Zapoznanie się z metodami pracy opartej na relacji wychowawca – dziecko.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE:
• Tworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w świetle prawa polskiego.
• Zadania ogniska środowiskowego.
• Zadania i obowiązki pracowników ognisk.
• Zadania wychowawców.
• Formy opiekuńczo – wychowawcze.
• Pozyskiwanie odbiorców programu.
• Formy pracy z grupą.
• Budowanie programów zajęć grupowych.
• Praca w kontakcie indywidualnym.
• Tworzenie programów korekcyjnych.
• Praca z rodziną dziecka.

WYMIAR SZKOLENIA: 32 godziny dydaktyczne (3 dni)

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przez wykwalifikowanych trenerów mających wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach wspierających dzieci i młodzież.
Uczestnicy otrzymają certyfikat o ukończeniu szkolenia.

ORGANIZATOR: Akademia Nowy Horyzont
WYMIAR SZKOLENIA: 32 godziny dydaktyczne
TERMIN I MIEJSCE: 19.01.2012 – 21.10.2012 r., Warszawa
KOSZT: 500 zł/osoba
(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej oraz audio-CD, poczęstunek w czasie przerw).
Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10% zniżki

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub telefonicznie
pod numerem telefonu: 604 529 813
• Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto 03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
• Pozostałą kwotę (300 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.
• Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Akademia Nowy Horyzont
ul. Polna 52 lok 7A
00-644 Warszawa
NIP 648-239-75-06

Więcej informacji na temat szkolenia wkrótce
na stronie: www.akademiahoryzont.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZEJ (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»