Archiwalne

Nowe szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Zapraszamy do Poznania na kursy Asystenta Rodziny i Trenera Pracy Osób Niepełnosprawnych oraz szkolenia Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi , Dobry indywidualny plan wsparcia, Superwizja w pracy socjalnej, Interwencja kryzysowa i inne. Asystent Rodziny ; 26 – 29 stycznia 2012r. lub 22 – 25 lutego 2012r.

Kurs prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 4 dni po 11 godzin lekcyjnych tj. 44 godzin lekcyjnych. Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny.Kurs Asystent rodziny trwa 4 dni , zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 17.30 , cena jednego szkolenia w ramach promocji wynosi 890 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych / Asystent osoby niepełnosprawnej; 01 – 03 lutego 2012r. lub 14 – 16 marca 2012r.

Kurs prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 9 godzin lekcyjnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy.
Kurs trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 16.30 . Cena kursu Trener Pracy w ramach promocji wynosi 710 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.

Nasze szkolenia

• Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie; 15.02.2012r. , 170 zł od osoby

• Dobry indywidualny plan wsparcia – jak go skonstruować efektywnie zrealizować; 28.02.2012r. , 170 zł od osoby

• Superwizja w pracy socjalnej. Szkolenie dla pracowników socjalnych i opiekuńczo- wychowawczych; 07.03.2012r. , 170 zł od osoby

• Wprowadzenie do neurolingwistycznego programowania ( NLP ); 20.03.2012r., 190 zł od osoby

• Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej; 21.03.2012r., 250 zł od osoby

• Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja; 27.03.2012r., 250 zł od osoby

• Jak udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia? (zajęcia z ratownikiem medycznym); 28.03.2012r., 190 zł od osoby

• Superwizja dla asystentów rodzin; 17.04.2012r. , 250 zł od osoby

Nasi trenerzy:

1. mgr Barbara Gojżewska.
Barbara Gojżewska – dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, jest psychologiem, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Assotiation for Psychotherapy – Wiedeń) oraz II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

2. mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny – trener i psychoterapeuta. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych somatycznie, po urazach i udarach mózgu, w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu, z wadami słuchu. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, stresu oraz wypalenia zawodowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenie asystent rodziny. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

3. mgr Paulina Stachura – psycholog i trener. Ukończyła specjalizację kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej i szkoleń dla wychowanków domu dziecka, ich rodziców oraz rodzin zastępczych. Prowadzi psychoterapię indywidualną
i grupową oraz szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.
Realizujemy również powyższe kursy i szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa Placówek dla zorganizowanych grup ok. 25 osób. Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia.

Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy 4% , 4 osób rabat 5%.

Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe w pobliskim hotelu w cenie 70 zł za dobę.

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy /do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/ mailem na adres: [email protected]  

Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się na stronie:
www.barbaragojzewska.com/pomaganie.php 

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M Y !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»