Archiwalne

Analiza transakcyjna jako metoda psychoterapii

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie: Analiza transakcyjna jako metoda psychoterapii Terminy: 2013-03-22
Temat: Analiza transakcyjna jako metoda psychoterapii
Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z osobami w obszarze pomagania – psychologów, pedagogów, lekarzy, terapeutów, pracowników socjalnych, kuratorów oraz studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych i medycznych.

Tematyka:
1. Założenia terapeutyczne w ujęciu interakcyjnym:
a) charakterystyka psychoterapii w ujęciu interakcyjnym
b) podstawowe założenia psychoterapii w ujęciu interakcyjnym
2. Stany Ja w koncepcji analiz transakcyjnej:
a) charakterystyka stanu Ja- Dziecko, Rodzic, Dorosły
b) werbalne i niewerbalne cechy poszczególnych stanów Ja
c) kształtowanie się poszczególnych stanów Ja
3. Skrypty życiowe:
a) spostrzeganie siebie i innych w trakcie procesu komunikacji
b) konsekwencje wybranych skryptów życiowych
c) wpływ skryptu na styl komunikacji
4. Poziomy komunikacji:
a) komunikacja równoległa, skrzyżowana, ukryta
b) skutki komunikacji – rola „talonów”
c) korzyści z komunikacji – rola głasków
d) cele komunikacji w ujęciu analizy transakcyjnej
e) bariery zewnętrzne i wewnętrzne
5. Gry psychologiczne:
a) struktura i cel gry
b) korzyści wynikające z gier
c) typy gier psychologicznych
6. Zastosowanie analizy transakcyjnej w psychoterapii:
a) cele terapeutyczne zgodne z koncepcją analizy transakcyjnej
b) zastosowanie analizy transakcyjnej w terapii indywidualnej i grupowej

Osoba prowadząca: Gabriela Lewica- Śliwa – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych i młodzieży, oraz w terapii uzależnień. Pracuje z osobami indywidualnymi – młodzieżą, dorosłymi, rodzinami w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię uzależnień, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencję kryzysową, terapie osób z problemem niepełnosprawności, terapię ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując: w Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu,POPON, Fundacji Ojca Damiana oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Specjalistyczne Studium Terapii Uzależnień ( Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ), Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne z zakresy Analizy Transakcyjnej, szkolenia terapeutyczne organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi, klientami z problemem niepełnosprawności, w kryzysie uzależnień.

Koszt szkolenia: 300 PLN

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Analiza transakcyjna jako metoda psychoterapii (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna