Newsy

Falun Dafa informuje

Centrum Informacyjne Falun Dafa
Oficjalne źródło na temat Falun Gong i łamania praw człowieka w Chinach   

Pekin rządzi wystawami w warszawskim Muzeum

Komunikat prasowy
Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa

Na skutek interwencji władz w Pekinie Stowarzyszenie Falun Dafa zostało zmuszone odwołać wystawę w Warszawie.

Chcieliśmy zaprezentować obrazy niezależnych chińskich artystów przedstawiające m. in. najnowszą historię Chin oraz odwołujące się do starożytnych chińskich legend.

Ta wystawa była prezentowana już w ponad 40 krajach i 200 miastach na całym świecie, w tak prestiżowych miejscach jak Narodowy Klub Sztuki w Nowym Jorku, Kongres Stanów Zjednoczonych czy Parlament Europejski.

Artyści tworzący prace na wystawę Prawda Życzliwość Wytrwałość wybrali głównie techniki malarstwa olejnego pomocne do skonstruowania przejrzystej narracji dzieła i uzyskania siły oddziaływania poprzez czystość i prostotę przekazu. Obrazy w sposób realistyczny ukazują ludzi w życiu codziennym jak również ich heroizm i wytrwałość w obronie swoich przekonań. Na wystawie zobaczymy również artystyczne wyobrażenia scen i postaci z chińskich i zachodnich religii: Buddów, Tao, Bogów i Anioły. Harmonia między Niebem a Ziemią jest czymś podstawowym dla tradycyjnej chińskiej kultury. Tutaj link do strony internetowej wystawy: http://www.falunart.com/

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od grudnia ubiegłego roku. Obrazy przetransportowano z Wiednia do Warszawy i w dniach 16-17 stycznia rozwieszono je w sali Muzeum. Rozpoczęto przygotowania do akcji promocyjnej.

Dnia 17 stycznia Dyrekcja Muzeum tuż przed spotkaniem z nami otrzymała zaskakujący telefon z Chin. Skutek tego telefonu był taki, że Pani Dyrektor Bojarska poczuła się zmuszona do odwołania naszego wspólnego przedsięwzięcia i taką wiadomość nam przekazała. Poproszono nas o zdemontowanie ekspozycji do 25 stycznia.
 
Z zebranych informacji wynikło, że planowana wystawa poruszyła sam Pekin, który skontaktował się z miejscową Ambasadą RP i w trybie ekspresowym zaplanowano w tym samym Muzeum i w tym samym czasie prezentację o zburzonej Warszawie i zburzonym chińskim mieście. W ten sposób „w imię dobra współpracy kulturalnej” pomiędzy tymi dwoma miastami, wywarto na Panią Dyrektor presję by zrezygnowała z wystawy „Prawda Życzliwość Wytrwałość”.

Uważamy, że Polacy, naród dla którego od wieków nadrzędnymi wartościami były wolność słowa, myśli i sztuki, który doświadczył koszmaru sowieckiego systemu totalitarnego, powinni pomóc tym, których wielką potrzebą jest by świat usłyszał o ich tragedii i nie ugiąć się pod naciskiem tych, którzy nie chcą aby ten głos był słyszany, bez względu na to jak głęboka może wydawać się ich kieszeń. Zwłaszcza, że jako artyści pragną przemówić nie krzykiem, pięścią czy bronią, a w sposób bezpośrednio przemawiający do duszy każdego człowieka – przez piękno malarstwa wzorującego się na dorobku kultury ludzkości.

Jednym z argumentów za odwołaniem naszej wystawy była jej polityczność. Zatem czy mamy rozumieć, że nowa na szybko zorganizowana przez władze w Pekinie i tamtejszą Ambasadę RP wystawa nie nosi znamion polityki? Szanowni Państwo, czy to, że obrazy przedstawiają historie ludzi dotkniętych represjami można uznać za „polityczne”? Wystawa ani nie nawołuje do zmian ustrojowych w Chinach, ani do przewrotu – ukazuje jedynie ludzkie tragedie i postawy.
Czy to jest polityczne?

Dla państwa prześladującego i dyskryminującego swoich obywateli zawsze będzie polityczne. Jednak my mamy moralny dług zaciągnięty w czasie gdy inne kraje nie bacząc na protesty i różne naciski PRL i ZSRR, wspomagały nasz naród, nasze dążenia i aspiracje. Wystawa obrazów „Prawda Życzliwość Wytrwałość” stwarza okazję do spłaty chociaż części tego długu.

Pomysł na taką formę prezentacji problemu zaproponował profesor Zhang Kunlun, jeden z najbardziej utalentowanych współczesnych chińskich rzeźbiarzy. Poza rzeźbą, specjalizuje się w tradycyjnym chińskim oraz olejnym malarstwie. Na Wydziale Rzeźby w Szantuńskim Instytucie Sztuki pełnił funkcję dyrektora. Zhang brał udział w wielu wystawach zarówno w Chinach, jak i na całym świecie. Jest laureatem szeregu znaczących nagród. W 2001 roku Zhang był więźniem sumienia z powodu praktykowania Falun Dafa. Informacje o nim znajdziemy w encyklopedii Marquis "Kto jest kim na świecie" i "Encyklopedii wybitnych Chińczyków".

Profesor zgromadził wokół siebie niezależnych chińskich artystów, którzy, aby móc przedstawić światu prawdę skrywaną za Wielkim Murem Chińskim, poświęcili swoje kariery, profesury i stanowiska w tak znamienitych instytucjach jak Centralny Chiński Instytut Sztuk Pięknych i największe chińskie Akademie Sztuk Pięknych.

Czworo z nich mieszkając w Chinach podzieliło losy milionów praktykujących Falun Dafa, brutalnie prześladowanych przez komunistyczne władze. Chcąc przyczynić się do zaprzestania tych represji, artyści, postanowili swoimi pracami uzmysłowić światu bezsens tych prześladowań ukazując heroizm ofiar, ich determinację w obronie swoich wewnętrznych przekonań jak również piękno kultury chińskiej w wielu jej aspektach.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa stoi na stanowisku, że taka forma cenzury narzucana Polakom przez inne państwo jest niedopuszczalna. Z naszego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie aby zorganizować zarówno wystawę niezależnych chińskich artystów jak i wydarzenie inspirowane przez władze w Pekinie. Dajmy Warszawiakom możliwość zobaczenia tych dwóch przedsięwzięć. Jeśli Pekin odpowie, że w takim razie zrywa „współpracę kulturalną” odnośnie zaproponowanego wydarzenia, to nie możemy jako Polacy ulegać takiemu dyktatowi i wystawiać w Warszawie tylko to czego życzą sobie władze odległego, w dalszym ciągu niedemokratycznego państwa, rządzonego przez władze komunistyczne.

Jako Stowarzyszenie odczuwamy także, że decyzja Dyrektor Muzeum została podjęta wbrew jej sumieniu, w sytuacji nacisku i przy jednoczesnym poczuciu braku wsparcia z zewnątrz.

Czy rzeczywiście chcemy aby Pekin rządził wystawami w Polsce? Apelujemy do wszystkich o moralne wsparcie dla Pani Dyrektor Muzeum Joanny Bojarskiej oraz Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby Warszawa opowiedziała się za wolnością słowa i sztuki. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do tych osób.

Z poważaniem

Tomasz Kowalski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa
Tel. 516 189 514

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jest świadome represji, jakie spotykają wyznawców ruchu Falun Gong w Chinach oraz stoi na stanowisku, iż problem ten powinien być poruszany w kontaktach państw Unii Europejskiej z władzami Chińskiej Republiki Ludowej, (…) sytuacja więzionych w Chinach członków tego ruchu jest regularnie podnoszona w czasie dialogu na temat praw człowieka”.
– list MSZ RP do Marszałka Sejmu, 13 kwietnia 2011 r.

 „Parlament Europejskie (…) zdecydowanie potępia przetrzymywanie i torturowanie praktykujących Falun Gong w więzieniach, obozach „reedukacji przez pracę”, szpitalach psychiatrycznych i „szkołach prawnej edukacji”; jest zaniepokojony doniesieniami, że narządy przetrzymywanych praktykujących Falun Gong zostały usunięte i sprzedane szpitalom; wzywa rząd chiński do zaprzestania więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong oraz do ich natychmiastowego uwolnienia”
– Rezolucja Parlamentu Europejskiego 2005/2161, 2006 r.

„Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych (…) nawołuje rząd Chińskiej Republiki Ludowej aby natychmiast zakończył kampanię prześladowań, zastraszania, więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong (…) i natychmiast uwolnił praktykujących Falun Gong przetrzymywanych tylko ze względu na swe przekonania”.
– Rezolucja 605 Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, 2010 r.

Centrum Informacyjne Falun Dafa, jest założoną w 1999 r. organizacją z siedzibą w Nowym Jorku, której zadaniem jest dokumentowanie mających miejsce w Chińskiej Republice Ludowej, przypadków łamania praw człowieka wobec członków Falun Gong (Falun Dafa). W lipcu 1999 r. dyktatorska partia komunistyczna, rozpoczęła bezprawną kampanię aresztowań, przemocy i propagandy w celu "wykorzenienia" apolitycznej praktyki. Uważa się, że niektórzy z przywódców chińskiego rządu, obawiali się rosnącego oddziaływania tej praktyki na społeczeństwo, w sytuacji uprawiania jej przez blisko 100 milionów osób. Efektem nasilającej się akcji przemocy i powiększającego się jej zasięgu, miliony zostało zatrzymanych lub zesłanych do obozów pracy. Centrum Informacyjne potwierdziło szczegóły ponad 3400 przypadków śmierci i ponad 85,000  przypadków tortur w aresztach. Faktyczna liczba zamordowanych, włączając w to odbywającą się na ogromną skalę grabież organów od żywych praktykujących, jest niemożliwa do ustalenia. Falun Gong jest praktyką czigong wywodzącą się ze szkoły buddyjskiej, która opiera się na starożytnej tradycji doskonalenia ciała i umysłu dla osiągnięcia zdrowia i rozwoju duchowego.

źródło: Stowarzyszenie Falun Dafa w Polsce
www.faluninfo.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Falun Dafa informuje (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»