Newsy

Europejski Rok 2012

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. J.Szczepaniak
Konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!”, która odbyła się w MPiPS 8 lutego 2012 r., zainaugurowała w Polsce Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleń 2012.

Konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” 

Spotkanie otworzyła wiceminister Czesława Ostrowska, która jest Koordynatorem Krajowym Europejskiego Roku 2012. Przywitała Gości:  • Władysława Kosiniak-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej,


  •  Michała Szczerbę – Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

  • Mieczysława Augustyna, Senatora RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,

  • Ewelinę Jelenkowską-Luca, Zastępcę Dyrektora w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce,

  • Halinę Potocką, Wiceprzewodniczącą AGE Platform.

Potrzeba aktywizacji osób starszych wypływa zwykle przy okazji dyskusji o zagrożeniach demograficznych, kłopotach z funduszami emerytalnymi lub koniecznością zapewnienia opieki nad małymi dziećmi. To istotny, lecz nie najważniejszy aspekt sprawy. Nie wolno nam sprowadzać starszych pokoleń do roli gwaranta ciągłości emerytur czy redukować do funkcji darmowej niani. To przecież oni, ciężką pracą, w o wiele trudniejszych warunkach, zbudowali Polskę, w której dziś żyjemy. I teraz mają prawo do spędzenia reszty życia tak, jak chcą – dalej pracując, opiekując się wnukami lub odpoczywając. Jak powiedział Mark Twain: „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.” – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz.


W swym wystąpieniu minister Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do ustanowienia przez Sejm RP roku 2012, jako roku Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi.


Podczas konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

 1. Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych – moderator dr Elwira Gross-Gołacka, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS
2. Solidarność międzypokoleniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób starszych – moderator prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń, Prezes ESPAR
3. Działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej osób starszych – moderator Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS


Europejski Rok 2012 dotyczy trzech aspektów aktywnego starzenia się:
 
Aktywne starzenie się na rynku pracy. Skłonienie starszych pracowników do pozostawania na rynku pracy wymaga w szczególności poprawy warunków pracy i ich dostosowania do stanu zdrowia i potrzeb starszych osób oraz zaktualizowania ich umiejętności poprzez poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie. Niezbędne są także zmiany systemów podatkowych i świadczeń, skutecznie zachęcające do dłuższej pracy.
 
Udział w społeczeństwie. Zwiększanie szans i poprawa warunków do wnoszenia wkładu w życie społeczne w roli wolontariuszy lub jako osoby sprawujących opiekę nad członkami rodziny oraz pełne uczestniczenie w życiu społeczeństwa umożliwią uniknięcie izolacji społecznej i wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.
 
Niezależne życie. Promowanie zdrowia oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej za pomocą działań maksymalnie wydłużających lata zdrowego życia oraz zapobiegających zależności, jak również dostosowanie otoczenia – budynków użyteczności publicznej, infrastruktury, transportu, budownictwa – do potrzeb osób starszych oznacza umożliwienie im jak najbardziej niezależnego funkcjonowania


Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwiększanie wiedzy na temat aktywnego starzenia się, szczególnie w aspekcie zatrudnienia, uczestniczenia w życiu społecznym i niezależnego życia osób starszych oraz zachęcanie wszystkich polityków i zainteresowanych stron do podejmowania konkretnych inicjatyw związanych z aktywnym starzeniem się i do wszczynania działań zmierzających do realizacji tych celów.


Konferencja została zorganizowana przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.


Więcej informacji o Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej:


http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=pl


więcej na ten temat w serwisie ops.pl


Inauguracja ER 2012źródło: www.mpips.gov.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Europejski Filar Praw Socjalnych

23 listopada 2017      TAGI:      
W dniu 17 listopada 2017r. w Geoteborgu został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu...»

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – wyniki Programu

12 czerwca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki Programu Asystent...»

„Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” – konferencja

25 stycznia 2017      TAGI:         
W dniu 26 stycznia 2017 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja...»

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

17 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło program...»

PFRON o podziale środków na 2018 rok

19 lutego 2018      TAGI:      
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę...»