Archiwalne

Szkolenie: Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy w ujęciu systemowym

Zapisz się na szkolenie: Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy w ujęciu systemowym, które odbędzie się w weekend: 28-29.04.2012 w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

Terminy: 2012-04-28, 2012-04-29

Temat: Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy w ujęciu systemowym.

Czas trwania: 9.00-16.00
Liczba dni: 2

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów, opiekunów socjalnych ,osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy, studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.

Tematyka:
Szkolenie poświęcone jest zasadom prowadzenia indywidualnej terapii osób, które doświadczyły przemocy. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy, z których każdy powoduje swoiste skutki. Niezależnie jednak od specyficznych konsekwencji, w każdym przypadku doświadczenie przemocy porusza, powoduje zakłócenia lub zaburza niemal wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Szczególnie zaś wpływa na poczucie bezpieczeństwa, obraz siebie i świata. Osoby, które doznały przemocy zmagają się z poczuciem bezwartościowości, braku wpływu na swoje życie, samotnością. Im dłuższy czas, w którym człowiek doświadcza przemocy i im bardziej traumatyczne jest to doświadczenie, tym bardziej prawdopodobne jest, że nastąpią również zmiany w poczuciu tożsamości, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju tzw. tożsamości ofiary lub inaczej tożsamości straumatyzowanej. Zawartość warsztatu koncentruje się wokół terapii ujmowanej jako pomoc klientom w przejściu z pozycji \”ofiary\” na pozycję \”sprawcy swojego życia\”, czyli pomocy w przejściu od poczucia zagrożenia, bezradności, osamotnienia, zagubienia i braku wpływu do poczucia siły, możliwości, sprawstwa i podmiotowości. \”Sprawca swojego życia\” rozumiany jest tutaj jako ktoś, kto ma poczucie wpływu na swoje życie, na otoczenie, doświadcza swojej siły i widzi możliwości, by kształtować swoje życie zgodnie z tym czego potrzebuje i pragnie. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną techniki, które towarzyszą rozmowom, wspierają proces terapeutyczny, pozwalają odkrywać, rozwijać zasoby, a także prowadzą klientów w kierunku kształtowania życia zgodnie z własnymi nadziejami, potrzebami i planami.

1. Różne rodzaje przemocy i ich konsekwencje – zagadnienia definicyjne.
2. Psychologiczny portret osoby, która doświadczyła przemocy.
3. Zagrożenia jakie niesie pojęcie – ofiara przemocy.
4. Warunki podjęcia i prowadzenia terapii.
5. Tematy istotne w pracy psychoterapeutycznej (m.in. bezpieczeństwo, granice, strata, tożsamość, poczucie wartości, postawa terapeutyczna).
6. Terapia jako:
a) kształtowanie poczucia własnej wartości, sprawczości i siły,
b) przejście od bycia poddaną/poddanym wpływom innych do poczucia wpływu na własne życie i otoczenie,
c)pomoc w radzeniu sobie z aktualną sytuacją i w kształtowaniu własnej przyszłości,
d) rozwój tożsamości alternatywnej w stosunku do tożsamość ofiary.

Osoba prowadząca:
Maria Kasprowicz – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS – Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Członek założyciel WTTS i członek Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizuje się w pracy z rodzicami:
– szukającymi pomocy w pokonaniu trudności w postępowaniu ze swoim dziećmi
– pragnącymi rozwijać kompetencje rodzicielskie i wprowadzać zmiany w wychowywaniu dzieci

Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy (podejście systemowe). Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, doradztwo dla rodziców oraz warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i rodziców.

Koszt szkolenia: 600 PLN

Zapisy oraz dodatkowe info na www.dcp.wroclaw.ploprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie: Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy w ujęciu systemowym (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»