Archiwalne

Powoływania i finansowania przez samorządy Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy

Waldemar Saltarius – praktyk samorządowy; członek 3-ech Zespołów Interdyscyplinarnych, pełnomocnik Burmistrza/Wójta w 4 gminach na śląsku cieszyńskim ds. uzależnień i przemocy; właściciel i wykładowca firmy profilaktyczno-szkoleniowej która prowadziła te szkolenie dla ponad 100-u Gmin i OPS województwa śląskiego, małopolskiego i powiatów: Bartoszyce Mława, Bielsko-Biała.

Program szkolenia: Nowe zadania własne gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – praktyczne rozwiązania do zastosowania w samorządzie gminnym – ramowe projekty uchwał RG, zarządzeń i innych dokumentów przygotowanych przez radcę prawnego urzędu miasta , oraz zasady prawidłowego planowania wydatków i finansowania zadań własnych gminy związanych z przemocą w rodzinie przez samorządy gminne.

Czas trwania szkolenia: 3godziny

Termin, cena i miejsce szkolenia do indywidualnego ustalenia z zamawiającym

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy/kierownicy OPS, przewodniczący komisji RPA, pełnomocnicy ds. uzależnień, decydenci w kreowaniu zasad polityki społecznej w gminie.

Cena obejmuje: Wykład połączony z konsultacjami, autorskie materiały szkoleniowe z projektami uchwał i zarządzeń wykonanymi przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego i zweryfikowane przez członka kolegium RIO w Krakowie p. Wojciecha Lachiewicza, zaświadczenie.

Kontakt w sprawie ustalenia szczegółów :
tel: 601-645-467 faks:(33) 486-71-08 lub e-mail: [email protected]  
Dysponujemy ograniczoną liczbą wolnych terminów. W związku z ogromnym zainteresowaniem samorządów tematyką szkolenia o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność za szkolenie: Należność za udział w szkoleniu płatna przelewem po wykonanej usłudze szkoleniowej w terminie do 7-miu dni od dnia szkolenia na podstawie wystawionego r-ku do odbioru w dniu szkolenia.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Powoływania i finansowania przez samorządy Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»