Newsy

Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów


W ramach fazy modelu Zadania 2 realizowanego w projekcie systemowym 1.18, zespoły eksperckie opracowały propozycje dziesięciu Standardów Usług i czterech Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, które za kilka miesięcy zostaną poddane pilotażowemu wdrażaniu.

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały dziesięć Standardów Usług i cztery Modele Instytucji pomocy i integracji społecznej. Każda z propozycji zostanie poddana testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstwa lokalne w całej Polsce.

Na stronie Zadania 2 (http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php), w zakładce \”Standardy Usług i Modele Instytucji\” znajdziecie Państwo treść wszystkich Standardów Usług, które będą podlegać pilotażowemu wdrożeniu. Polecamy również zapoznać się z zamieszczonym opracowaniem dr hab. Ryszarda Szarfenberga „Standardy pracy socjalnej. Wprowadzenie” oraz kompletem Narzędzi Pracy Socjalnej – stanowiącymi spójną całość z treścią wszystkich wypracowanych Standardów.

W zakładce \”Modele Instytucji\” znajdują się opracowane Modele realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, gminie i miastach na prawach powiatu, które zostały warunkowo zaakceptowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do każdego z nich dołączona została komplementarna informacja w zakresie wdrażania – zachęcamy do lektury modeli wraz ze wskazówkami. Treść zamieszczonego Modelu Centrum Integracji Społecznej uzyskała już finalną akceptację Ministerstwa.

Zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzania strony Zadania 2 i dyskusji na FORUM projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie systemowym 1.18 znajdziecie Państwo na stronie: http://www.standardypomocy.pl/

Zadanie 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowane jest w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).oprac. ops.pl angoc

Komentarze Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny...»

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»
Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka

Dla kogo Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka?

19 października 2023      TAGI:      
Wdrażanie i rozwój usług społecznych na poziomie samorządów gminnych i powiatowych...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»