Newsy

Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów


W ramach fazy modelu Zadania 2 realizowanego w projekcie systemowym 1.18, zespoły eksperckie opracowały propozycje dziesięciu Standardów Usług i czterech Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, które za kilka miesięcy zostaną poddane pilotażowemu wdrażaniu.

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały dziesięć Standardów Usług i cztery Modele Instytucji pomocy i integracji społecznej. Każda z propozycji zostanie poddana testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstwa lokalne w całej Polsce.

Na stronie Zadania 2 (http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php), w zakładce \”Standardy Usług i Modele Instytucji\” znajdziecie Państwo treść wszystkich Standardów Usług, które będą podlegać pilotażowemu wdrożeniu. Polecamy również zapoznać się z zamieszczonym opracowaniem dr hab. Ryszarda Szarfenberga „Standardy pracy socjalnej. Wprowadzenie” oraz kompletem Narzędzi Pracy Socjalnej – stanowiącymi spójną całość z treścią wszystkich wypracowanych Standardów.

W zakładce \”Modele Instytucji\” znajdują się opracowane Modele realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, gminie i miastach na prawach powiatu, które zostały warunkowo zaakceptowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do każdego z nich dołączona została komplementarna informacja w zakresie wdrażania – zachęcamy do lektury modeli wraz ze wskazówkami. Treść zamieszczonego Modelu Centrum Integracji Społecznej uzyskała już finalną akceptację Ministerstwa.

Zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzania strony Zadania 2 i dyskusji na FORUM projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie systemowym 1.18 znajdziecie Państwo na stronie: http://www.standardypomocy.pl/

Zadanie 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowane jest w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).oprac. ops.pl angoc

Komentarze Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

06 maja 2022      TAGI:      
Zmiana liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych wymaga rzetelnego pochylenia się...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

09 marca 2023      TAGI:         
Zapraszamy kadrę kierowniczą i zarządzającą instytucji pomocy społecznej z regionów...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Płatne staże w KPRM

Płatne staże w KPRM

30 marca 2023      TAGI:      
KPRM organizuje płatne staże dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi...»
anturov » 29 marca 2023, 20:26

Najlepsze gry

dszczotka » 29 marca 2023, 14:22

kdr dla rodziny zastępczej

selene » 29 marca 2023, 14:21

prace remontowe - Księgowanie