Archiwalne

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza chętnych na szkolenie z cyklu: NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA CZYLI JAK TWORZYĆ I ZARZĄDZAĆ DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE.
TERMIN: 16 MARCA 2012

Adresaci: pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego, wszyscy zainteresowani tematem

Cel szkolenia: zapoznanie się z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej; zrozumienie potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce; nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się nową Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.

Program szkolenia:

1. Z czego wynika obowiązek posiadania i stosowania instrukcji kancelaryjnej – o przepisach prawa dotyczących Instrukcji kancelaryjnej.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – definicje – jednolitość zapisów.
3. Dlaczego wprowadzono NOWĄ Instrukcję Kancelaryjną
a. przepisy ogólne,
b. regulacje właściwe dla podmiotów stosujących system elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD) – w końcu XXI wiek
c. regulacje dla podmiotów stosujących tradycyjne rozwiązania oparte o akta spraw w postaci papierowej (w tzw. systemie tradycyjnym),
d. załączniki do instrukcji kancelaryjnej a w tym:
• minimalne zestawy metadanych opisujących przesyłkę wpływającą, przesyłkę wychodzącą, elementy akt sprawy nie będące przesyłkami oraz sprawę,
• minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych.
4. Obieg dokumentów na podstawie prawidłowo sporządzonych zarządzeń, decyzji, uchwał, oraz innych aktów normatywnych.
5. Właściwe stosowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
a. klasyfikacja dokumentów w organizacji,
b. budowanie, stosowanie, rozszerzanie klasyfikacja archiwalna.
6. Zasady odpowiedzialności pracodawcy za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
a odpowiedzialność pracodawcy na podstawie:
a. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym: na podstawie kodeksu karnego,
b. ochrony danych osobowych (jako administratora danych osobowych),
c. Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. za wydanie nieważnych decyzji administracyjnych).
7. Archiwizacja – czy to jest trudne?

Wykładowca: ekonomista, pedagog, nauczyciel akademicki współpracujący z WSIiE w Olsztynie. Trener prowadzący szkolenia między innymi z zakresu: instrukcji kancelaryjnej, elektronicznego obiegu dokumentu i rozwoju zawodowego, etyki zawodowej, oraz obsługa klienta, sprawna komunikacja i treningi interpersonalne.
Trener Ministerstwa Finansów w zakresie przeciwdziałania korupcji. Starszy Specjalista w Izbie Skarbowej w Olsztynie. Wdrożeniowiec i Koordynator Merytoryczny w zakresie elektronicznej obsługi dokumentów w urzędzie. Egzaminator ECDL.

Miejsce szkolenia: zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej w biurze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 (niedaleko „Zieleniaka”, blisko dworca PKP i PKS). Czas trwania szkolenia: 10-15.

Opiekun szkolenia: Anna Liedtke

Cena: 372 zł – obejmuje materiały szkoleniowe, bufet w czasie przerwy kawowej oraz imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Uwaga! Nowa promocja! W marcu każda następna osoba zgłoszona z tej samej instytucji otrzymuje 20% rabatu.

Zgłoszenia należy przesyłać wypełniając formularz na adres mailowy [email protected] lub faxem 58 550 32 39.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny
58 322 25 35.


oprac. ops.pl angoc

Komentarze INSTRUKCJA KANCELARYJNA (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»