Newsy

Spotkanie w Białobrzegach


Pracownicy socjalni spotkali się w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych IRSS w Białobrzegach. W dniach 29-30 marca br. rozmawiano o problemach grupy zawodowej pracowników socjalnych. Mówiono o plusach i minusach wykonywanej profesji. Ważnym rezultatem spotkania jest opracowanie dokumentu: Stanowisko Pracowników Socjalnych oraz próba wzmocnienia głosu środowiska pracowników socjalnych w ramach konfederacji już istniejących organizacji związkowych pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej.

Sabina Korbiel i Jerzy Gilewski, Kraków


Uczestnicy spotkania w Białobrzegach wymienili się doświadczeniami zawodowymi. Wysłuchali wystąpień przedstawicieli akademickiego środowiska na temat profesji pracownik socjalny. Podzielili się wiedzą i doświadczeniem na temat tego co wzmacnia i co utrudnia wykonywanie zawodu pracownika socjalnego w Polsce.Przybyłych pracowników socjalnych powitała Pani Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych IRSS. W swoim wystąpieniu mówiła o kondycji profesji pracownik socjalny w Polsce. Poinformowała zebranych o planach powołania rzecznika pomocy społecznej w każdym wojewodztwie.


Dyrektor  IRSS Joanna Staręga-Piasek i Prof. Jerzy Szmagalski

O przyszłości pracy socjalnej nie tylko w Polsce mówił prof. Jerzy Szmagalski z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych IRSS w trakcie swojej prezentacji pt. \”Perspektywa pracy socjalnej. Czy pora zacząć się bać?\”


Kwestię praktykowania aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej podniósł w swym wystąpieniu dr Tomasz Kaźmierczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Przybliżył zebranym m. in. zasady udzielania pomocy warunkowanej.O tym jak pracownicy socjalni potrzegają pracę socjalną i czym ona dla nich jest mówiła dr Marta Łuczyńska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy łatwo być dziś w Polsce pracownikiem socjalnym, który stara się skutecznie pomóc osobom, rodzinom, społecznościom lokalnym? Kto reprezentuje głos środowiska zawodowego pracowników socjalnych w Polsce i kto może go reprezentować? Co z przyszłością zawodu pracownika socjalnego w naszym kraju? Uczestnicy spotkania w Białobrzegach poznali już odpowiedzi na powyższe pytania.Marta Sokołowska IRSS, kordynator projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji oraz Jacek Kowalczyk, Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUMPoniżej wybrane wystąpienia uczestników w trakcie
Spotkania Pracowników Socjalnych w Białobrzegach:

\”O czerpaniu wody dziurawą łyżką,
czyli o praktykowaniu pracy socjalnej w Polsce
\”
Prezentacja dr Marty Łuczyńskiej, IPSiR UW [ tutaj ].ppt


Dylematy pracownika socjalnego. Czynniki motywujące
i demotywujące do pozostania w zawodzie
”.
Prezentacja Beaty Kocik, Renaty Lachowskiej,
Marzeny Brączewskiej, Marty Wawrzynek z Poznania [ tutaj ].ppt


\”Plusy i minusy zawodu pracownika socjalnego
w kontekście uprawnień pracowniczych
\” [ tutaj ].pdf
Prezentacja Pawła Maczyńskiego i Piotra Lipy z Warszaway


\”Historia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego\”
Wystąpienie Andrzeja Gocłowskiego z Warszawy [ tutaj ].doc

Spotkanie w Białobrzegach zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania był Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych IRSS a współorganizatorem Portal OPS.pl


Stanowisko Pracowników SocjalnychPoniżej treść dokumentu:Białobrzegi 2012-03-30W Białobrzegach w ramach spotkania pracowników socjalnych „Pracownicy Socjalni – Mit i rzeczywistość”, które odbyło się w dniach 29-30 marca 2012 roku spotkało się 100 przedstawicieli wyżej wymienionej profesji.Uczestnicy/uczestniczki spotkania wyrażają sprzeciw wobec:– obarczania nas dodatkowymi zadaniami, które nie są konsultowane z naszym środowiskiem zawodowym, ostatnio Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Niebieskiej Karty) oraz planowanymi zadaniami wynikającymi z podwyżki cen energii w 2013 roku ( zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki dot. odbiorców wrażliwych). Powyższe zadania mają być realizowane bez zapewnienia dodatkowych środków na ich obsługę. Zadania te nie są istotą pracy socjalnej.– ignorowanie faktu, że do skutecznego świadczenia usług pracy socjalnej niezbędne są odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenia za wykonywane zadania przez pracownika socjalnego.

Żądamy jako grupa zawodowa licząca 20.000 pracowników konsultowania wszystkich zmian dotyczących naszego zawodu z reprezentantami środowiska pracowników socjalnych.Informujemy, że zawiązaliśmy Grupę Inicjatywną do tworzenia obywatelskiego projektu Ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.Niżej podpisane osoby popierają to stanowisko.(Uzupełnieniem jest lista: imię, nazwisko, podpis. Dokument \”Stanowisko Pracowników Socjalnych\” podpisało 98 osób)Stanowisko Pracowników Socjalnych
Białobrzegi 30 marca 2012 [ tutaj ].pdfwięcej na ten temat w serwisie ops.plFotoreportaż ops.pl [ tutaj ].picasa

Spotkanie Pracowników Socjalnych
info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Spotkanie w Białobrzegach (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
Bon energetyczny

Bon energetyczny

14 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad ograniczeniem wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Jak...»
„Aktywni+” edycja 2024

„Aktywni+” edycja 2024

14 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych...»
Ministerstwo o bonie senioralnym

Ministerstwo o bonie senioralnym

06 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad tzw. bonem senioralnym. Wskazany bon będzie stanowił nową formę...»
Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

06 maja 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»