Archiwalne

Szkolenie KONSEKWENCJE OSTATNICH ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W DECYZJACH

Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie serdecznie zaprasza na szkolenie \”KONSEKWENCJE OSTATNICH ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W DECYZJACH ADMINISTRACYJNYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ\”.

KONSEKWENCJE OSTATNICH ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W DECYZJACH ADMINISTRACYJNYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ
Program:
I.                   Część pierwsza: zamiany ustawy kodeks postępowania administracyjnego wprowadzone w 2011 roku
1.      Przegląd nowelizacji k.p.a. wchodzących w życie w 2011 roku;
2.      Analiza najważniejszych spośród zmian regulacji postępowania administracyjnego, w tym m.in. problematyka doręczeń osobom przebywającym za granicą, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, forma przekazywania podania wedle właściwości, nowe granice dostępu strony do akt postępowania, zmiany z zakresie umarzania postępowania, nowe ujęcie sprostowania i uzupełnienia decyzji;
3.      Zmiany k.p.a. w kontekście odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych przewidzianej w ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
II.                Część druga: najczęściej popełniane błędy w sprawach (decyzjach) z zakresu pomocy społecznej
1.      Rodzaje naruszeń prawa popełnianych podczas stosowania norm prawa administracyjnego;
2.      Błędy natury proceduralnej w sprawach z zakresu pomocy społecznej i ich skutki (naruszenia prawa procesowego w decyzjach dotyczących pomocy społecznej);
3.      Przegląd podstawowych świadczeń z pomocy społecznej przewidzianych ustawą z 2004 r. o pomocy społecznej z perspektywy najczęściej popełnianych w praktyce orzeczniczej błędów i naruszeń prawa (naruszenia prawa materialnego w decyzjach dotyczących pomocy społecznej). 


Termin: 20 czerwca 2012 r.  /środa/ w godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Hotel Warmiński w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1
Cena: 309,00 zł od osoby + 23% VAT – kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% zniżki. Cena szkolenia dla podmiotów, które przedstawią oświadczenie, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, jest zwolniona z VAT.Zgłoszenia:  Pisemnie do dnia  15 czerwca 2012 r.Formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej:
                          www.centrum.entro.plNa życzenie druk zgłoszenia wysyłamy także faksem bądź drogą mailową.Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie KONSEKWENCJE OSTATNICH ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W DECYZJACH (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»