Newsy   

Klub Pracownika Socjalnego

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem„.

Spotkanie Klubu Pracownika Socjalnego
11 czerwca 2012, godz. 18.00
Miejsce: Warszawa, Klub Miasto, ul. Chmielna 9a

kps_czerwiec_2012

Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania z autorami książki, którą wydał Instytut Spraw Publicznych w ramach realizacji projektu \”Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkania przewidziano promocję publikacji ISP oraz dyskusję z jej autorami.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem” pod redakcją dr Marka Rymszy. Rok publikacji: 2012 Wydawca ISP.  Publikacja przybliża sytuację pracowników socjalnych i kondycji pracy socjalnej w Polsce dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych.

Tak jak w całej Europie, również w Polsce rośnie w siłę nurt aktywizacji, którego zwolennicy podkreślają, że służby społeczne powinny prowadzić nie tylko programy osłonowe typu safety net, ale także programy ukierunkowane na życiowe usamodzielnianie klientów. W nurcie aktywizacji postrzega się bowiem ideę obywatelstwa przez pryzmat zapewnienia realnych możliwości pełnego uczestniczenia obywateli w życiu społecznym, nie zaś zagwarantowania im określonego katalogu formalnych uprawnień.

W dyskursie publicznym pojawił się ponadto postulat, aby wspierać nie tylko poszczególnych klientów w potrzebie, ale także całe społeczności lokalne – zaniedbane, zepchnięte na margines życia społecznego i ekonomicznego. Pojawiły się również postulaty integracji działań służb społecznych z innymi służbami publicznymi, przede wszystkim ze służbami zatrudnienia, a także z działaniami podmiotów szeroko rozumianego sektora społecznego.

Likwidacja OPS i ŚOO

Organizatorzy spotkań Klubu Pracownika Socjalnego dostrzegając zaniepokojenie warszawskiego środowiska pomocy społecznej spowodowane  planowaną likwidacją Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego im. prof. Andrzeja Tymowskiego postanowili włączyć w scenariusz najbliższego spotkania Klubu Pracownika Socjalnego temat dot. aktualnej sytuacji  pracowników obu likwidowanych samorządowych placówek pomocowych.

nie_dla_likwidacji_ops_dzielnicy_warszawa_srodmiescie

Druga część spotkania poświęcona będzie aktualnej sytuacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego im. Andrzeja Tymowskiego. Uczestnictwo w tej części spotkania deklarują przedstawiciele koalicji \”Nie dla likwidacji OPS i ŚOO\” oraz związkowcy obu likwidowanych placówek pomocowych. W trakcie tej części spotkania ustalimy co nasze środowisko zawodowe może jeszcze zrobić w tej sprawie.

Podczas obrad XXXVII Sesji w dniu 31 maja 2012 roku, Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę, której skutkiem będzie likwidacja Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego im. Andrzeja Tymowskiego. Mocą tej uchwały Rady Miasta z dniem 1 stycznia 2013 roku przestaną istnieć Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście oraz Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy. Dotychczas realizowane zadania likwidowanych placówek przejmie Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Andrzeja Tymowskiego dysponując mniejszą liczbą etatów na ich realizację i prawdopodobnie mniejszym budżetem.

Szczególnego znaczenia nabiera dla pracowników socjalnych dwóch likwidowanych placówek wyrażenie \”Między służbą społeczną a urzędem\”. Urząd Dzielnicy i Urząd Miasta przekonał Radnych Dzielnicy Śródmieście i Radnych Miast Warszawy, że da się lepiej pomagać taniej.

Wielu pracownikom socjalnym obu likwidowanych placówek wydawało się, że nie da się realizować zadań pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy z jeszcze bardziej zmniejszonym budżetem na ich realizację a przede wszystkim ze zmniejszoną liczbą etatów służących ich obsłudze. Nadmiernie obciążeni już dziś wykonywanymi zadaniami pracownicy oczekiwali zwiększenia liczby etatów i budżetu na ich realizację.

Tymczasem projekt Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego zakłada realizację dotychczasowych, różnorodnych zadań ze zmniejszonym personelem do ich obsługi. Na tym ma polegać „nowa jakość” pomagania zdaniem twórców tego projektu. A jak to się ma do obecnej sytuacji? Ze względu na braki kadrowe nie jest już obecnie realizowana na terenie warszawskiej dzielnicy Śródmieście m. in. metoda pracy ze środowiskiem lokalnym CAL. Zagrożona jest  jakość dotychczas realizowanych zadań w związku z planowaną redukcją etatów i drastycznie zmniejszonym budżetem na ich realizację.

więcej na ten temat na stronie: www.opsursynow-zzp.waw.pl

Informacja dla uczestników spotkania Klubu w dniu 11 czerwca 2012 roku

Zaproszenie: plakat informacyjny dostępny [ tutaj ].pdf

Liczba miejsc ograniczona – osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami i wysłanie zgłoszenia na jeden z adresów e-mail: [email protected] lub [email protected]

Redakcja www.ops.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Klub Pracownika Socjalnego (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

1000 zł dla pracowników socjalnych

Wynagrodzenie pracownika a dostęp do informacji publicznej

05 lutego 2024      TAGI:      
Dostęp do informacji publicznej w kontekście wynagrodzenia pracowników pełniących...»
Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

Udział Policji przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego

14 września 2023      TAGI:         
W dniu 6.09.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»