Newsy

Praca socjalna metodą CAL


O aktywizującej roli ośrodka pomocy społecznej, wdrażaniu metody CAL, przyjmowaniu zagranicznych wolontariuszy – mówi Krystyna Zaraś, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, wyróżnionego Certyfikatem Jakości CAL.

Co sprawiło, że zdecydowaliście się ubiegać o Certyfikat Jakości CAL?

Od 2008 roku nasz ośrodek systematycznie podejmował różne działania, włączając w ich realizację społeczność lokalną. Do naszych inicjatyw zapraszaliśmy sołectwa, lokalnych liderów, przedstawicieli świetlic środowiskowych. Zaczęliśmy pracować metodą małych projektów socjalnych, które do dziś są kontynuowane. Organizujemy spotkania z Mikołajem, punkt konsultacyjny, grupę wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych czy Klub Seniora. Od 2009 roku rozpoczęliśmy naszą współpracę z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Dzięki temu mogliśmy uczestniczyć w cyklicznych szkoleniach oraz korzystać z konsultacji i poradnictwa. Nasza praca środowiskowa nabrała innych rozmiarów. Zaczęliśmy pisać projekty i pozyskiwać środki na aktywizację i integrację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy finansowej naszego ośrodka. Kolejnym wyzwaniem dla nas było, i jest nadal, tworzenie koalicji organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i liderów lokalnych. W 2010 roku z inicjatywy ośrodka powstało Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Czernica „Aktywni Razem”. Promujemy i wdrażamy w naszym ośrodku pracę woluntarystyczną. Przygotowaliśmy mapę zasobów i potrzeb i na bieżąco ją ewaluujemy. W oparciu o nią podejmujemy inne działania oparte na innowacyjnej metodzie CAL. Stąd też pomysł na zgłoszenie ośrodka do programu certyfikacyjnego.


Skąd wzięła się wiedza na temat pracy metodą CAL?

Wiedzę na temat pracy tą metodą znaliśmy z literatury i zdobywaliśmy na szkoleniach organizowanych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Trzech pracowników naszego ośrodka wzięło udział w cyklu szkoleń przygotowującego do tworzenia projektów systemowych, w tym do realizowania Programów Aktywności Lokalnej i wdrażania metody CAL. Wiedza teoretyczna oraz dobre praktyki ośrodków pracujących w ten sposób były dla nas impulsem do zmiany metod naszej pracy. Coraz więcej wagi zaczęliśmy przywiązywać do aktywizowania i włączania osób i grup społecznych oraz partnerów do rozwiązywania problemów środowiska lokalnego.


Wprowadzanie nowych metod pracy często pociąga za sobą konieczność zmian w codziennym funkcjonowaniu placówki oraz zmian w pracy zespołu. Jak sobie z tym poradziliście?
 
To prawda, zmiany i wdrażanie nowych metod pracy zazwyczaj wiąże się z obawą przed nieznanym. Dobre praktyki, doświadczenia i umiejętności nabyte podczas szkoleń w znacznym stopniu przyczyniły się jednak do podniesienia motywacji i skuteczności działań ośrodka zmierzających do osiągnięcia wyznaczonego celu. A celem było aktywizowanie nie tylko osób korzystających z pomocy, ale też zespołu naszego ośrodka. Wprowadziliśmy system planowania działań, który wyznaczał cele i zadania priorytetowe do zrealizowania w danym roku kalendarzowym i które w większości były realizowane. Zaczęliśmy też pracować metodą projektów socjalnych. Na cyklicznych spotkaniach zespołu analizowaliśmy co już udało się zrobić, jakie są potrzeby, jak je wdrażać. Początki są zawsze trudne, ale każde działanie zakończone sukcesem, wyzwala chęć do podejmowania nowych wyzwań.


Wręczenie certyfikatu CAL nastąpiło podczas sesji rady gminy. Jakie ma to znaczenie dla ośrodka?

Wyróżnienie naszej instytucji w takich okolicznościach było dobrą okazją do podzielenia się naszym sukcesem z władzami gminy, radnymi, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, sołtysami i pozostałymi uczestnikami sesji. Aby pokazać działania, za które wyróżniono nas Certyfikatem CAL, przedstawiliśmy krótką prezentację multimedialną na temat ważniejszych działań naszej instytucji. Praca ośrodków pomocy społecznej często kojarzona jest tylko z wypłacaniem zasiłków i świadczeń. I chociaż podejmowane przez nas inicjatywy są widoczne w środowisku lokalnym, nie mniej jednak zaprezentowane całościowo wzbudziły wśród uczestników sesji uznanie.


Otrzymaliście Certyfikat – co to dla Was oznacza?
 
Jest to dla naszego zespołu duży sukces, wyróżnienie, ale też poważne wyzwanie motywujące nas do kontynuowania podjętych działań, do podnoszenia jakości naszej pracy. Cieszymy się, że to co robimy spotkało się z uznaniem i że dołączyliśmy do nielicznych instytucji publicznych, które zostały wyróżnione przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Certyfikat mobilizuje nas do dalszej aktywności na rzecz rozwoju lokalnego i zachęca do ewaluowania naszej pracy.

OPS z zagranicznymi wolontariuszami


Jesteście jednym z nielicznych ośrodków pomocy społecznej w Polsce który uczestniczy w programie „Młodzież w działaniu” Wolontariat Europejski i ma statut akredytowanej organizacji EVS. Co to oznacza i co udało się wam zrobić?


Statut akredytowanej organizacji EVS i Certyfikat Organizacji Goszczącej i Koordynującej nadany nam przez Narodową Agencję Programu ,,Młodzież w działaniu” daje nam możliwość przyjmowania wolontariuszy z różnych państw. Projekty Wolontariatu Europejskiego realizujemy już od 2010 roku i gościliśmy u siebie ochotników z różnych państw europejskich. Teraz szykujemy się do przyjęcia kolejnych. Młodzi ludzie w ramach wolontariatu wykonują u nas różne prace na rzecz ośrodka i społeczności lokalnej: pomagają pracownikom w prostych pracach biurowych, współuczestniczą w przygotowywaniu i realizowaniu działań środowiskowych, w prowadzeniu zajęć kulturoznawczych i językowych z dziećmi i młodzieżą, świadczą pomoc osobom starszym w zrobieniu zakupów, dostarczeniu posiłków, wyjściu na spacer. Pracują w świetlicach szkolnych i środowiskowych, gdzie pomagają w organizacji zajęć logopedycznych, językowych, sportowych, kół zainteresowań itp. Dzięki współpracy z zagranicznymi wolontariuszami wzbogaciliśmy ofertę ośrodka w zakresie współpracy i aktywizacji środowiska lokalnego wśród dzieci, młodzieży, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów.źródło: www.cal.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Praca socjalna metodą CAL (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»