Newsy

Kodeks Etyki Pracy Socjalnej IFSW / IASSW

Studenci III roku pracy socjalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW z merytorycznym wsparciem prof. Jerzego Szmagalskiego opracowali tłumaczenie Kodeksu Etyki Pracy Socjalnej IFSW i IASSW na język polski.

Tekst poniższy został przetłumaczony z oryginału udostępnianego na portalu Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (www.ifsw.org) przez studentów III r. pracy socjalnej w IPSiR UW: Weronikę Abramczuk, Jakuba Brozio, Justynę Czyczuk, Małgorzatę Grocholską, Klaudię Korzeniecką, Martę Lasecką, Natalię Markowską, Luizę Mazur, Izabelę Ostapowicz, Michała Szymańskiego, Annę Ulanowską, Emilię Urbanowską i Katarzynę Zajączkowską na konwersatorium „Praca socjalna w międzynarodowej perspektywie” a zredagowany przez prof. Jerzego Szmagalskiego.


KODEKS ETYKI


1. Wstęp


Podstawą profesjonalnej praktyki pracowników socjalnych jest ich świadomość etyczna. Zdolność i zobowiązanie do etycznego postępowania jest esencją jakości świadczonych przez nich usług. Celem starań Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (International Association of Schools of Social Work, IASSW) oraz Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (International Federation of Social Workers, IFSW) jest promowanie dyskusji i refleksji nad etyką w należących do nich organizacjach, pośród pracowników socjalnych w krajach członkowskich, jak również w szkołach pracy socjalnej i wśród studentów tych szkół. Pewne wyzwania i problemy etyczne, które stają przed pracownikami socjalnymi są specyficzne dla poszczególnych krajów, inne są wspólne dla wszystkich. Pozostając na poziomie ogólnych zasad wspólne stanowisko IASSW i IFSW zmierza do zachęcenia pracowników socjalnych na całym świecie, aby zastanawiali się nad wyzwaniami i dylematami, które napotykają i podejmowali przemyślane etycznie decyzje o tym jak działać w każdym konkretnym przypadku. Główne przyczyny wywołujące te dylematy to:  • Fakt, że pracownicy socjalni winni być lojalni wobec wszystkich stron konfliktów interesów.  • Fakt, że pracownicy socjalni funkcjonują jednocześnie w rolach pomocników i
    kontrolerów.  • Konflikt pomiędzy obowiązkiem chronienia przez pracowników socjalnych interesów ludzi, z którymi pracują a wymaganiami skuteczności i użyteczności stawianymi przez społeczeństwo.  • Fakt, że zasoby społeczeństwa są ograniczone.


Dokument ten przyjmuje za punkt wyjścia definicję pracy socjalnej przyjętą oddzielnie przez IFSW i IASSW na ich Walnych Zgromadzeniach w Montrealu, w Kanadzie w lipcu 2000, a następnie zatwierdzoną wspólnie w Kopenhadze w maju 2001 (część 2). Definicja ta podkreśla zasady praw człowieka i sprawiedliwości socjalnej. Kolejna część (3) odsyła do różnych deklaracji i konwencji praw człowieka, które są istotne w pracy socjalnej, a po niej następują postanowienia ogólnych zasad etycznych przedstawione w dwóch szerokich zakresach praw i godności człowieka oraz sprawiedliwości społecznej (część 4). Część końcowa przedstawia główne wskazówki dotyczące postępowania etycznego w pracy socjalnej, co do których oczekuje się, że zostaną rozwinięte poprzez doradztwo etyczne i w różnych kodeksach i wskazówkach organizacji członkowskich IFSW i IASSW.


Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie internetowej www.ipsir.uw.edu.pl
 
http://ipsir.uw.edu.pl//UserFiles/File/M.C./Miedzynarodowy_Kodeks_Etyki_Pracy_Socjalnej.pdf
 
źródło: info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

Rzecznik Praw Dziecka o standardzie pracy asystenta rodziny

25 sierpnia 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

15 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wyborze Instytut...»

Projekt zmian do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

24 października 2017      TAGI:      
W dniu 1 czerwca weszła w życie największa dotychczasowa nowelizacja ustawy z dnia...»