Newsy

Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

Zapraszamy na


Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny


Czarodziejek i Czarodziejów Serc Dużych i Małych


6-7 września 2012 roku, Podlesice k/ Zawiercia


z Seminarium

Komunikat 1


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza nowy zawód – asystenta rodziny. W wielu gminach są zatrudniane osoby na tych stanowiskach. Z forum internetowego na www.ops.pl wynika, iż istnieje potrzeba dyskusji nad rolą i zadaniami asystenta rodziny oraz wymiany doświadczeń  i dokształcania się osób wykonujących ten zawód. Wsparciem mogą tu służyć asystenci rodziny, którzy mają dłuższy staż pracy w pilotażowych projektach z zakresu asystentury rodziny, od 2006 roku realizowanych w różnych częściach kraju.


Celem Zlotu Asystentów Rodziny jest zarówno poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej i wiele innych sprzężonych ze sobą problemów, jak i integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny. Seminarium ma służyć dyskusji na temat wielowymiarowości pracy z rodziną z wieloma problemami, formułowanych i wypracowanych w jej obszarze założeń, celów, metod, powiązań z oczekiwaniami zawodowej praktyki, jak również czynników sprzyjających i utrudniających skuteczne zaspokajanie potrzeb beneficjentów.


Organizatorem spotkania są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od trzech lat szkolący kandydatów na asystentów rodziny oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie od dwunastu lat organizator Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych.


Osobami go prowadzącymi są dr Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną oraz mgr Anna Imielińska – asystentka rodziny z trzyletnim stażem pracy na tym stanowisku, autorka opracowań metodycznych.


Patronatem medialnym Zlot objęły redakcje
Problemów Społecznych” i Portalu
www.ops.pl


Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!Informacje organizacyjne:


Miejsce Zlotu: Zajazd Jurajski, Podlesice 1, 42-425 Kroczyce


http://www.zajazdjurajski.pl
Formalne zgłoszenia uczestnictwa w obradach inauguracyjnego Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny przyjmujemy w terminie do 03.08.2012 r.W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie należy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączeniu) i przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub faksem na nr: 34 387 12 39.Karta zgłoszenia obejmuje podstawowe dane o uczestniku, informacje potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.Organizatorzy niezwłocznie odeślą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.Opłata za uczestnictwo w Zlocie wynosi 290,00 zł od osoby.Opłata obejmuje: udział w seminarium, nocleg, wyżywienie, przejazd na trasie Zawiercie – Podlesice (06.09.2012.) i Podlesice – Zawiercie (07.09.2012.).
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Zajeździe Jurajskim o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie przelewu w określonym terminie. Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu do 06.08.2012 roku.Mile widziane są gitary i przygotowane mini śpiewniki na ognisko, zabawy integracyjne, godne polecenia książki, opracowania, raporty z badań, filmy, ulotki i inne materiały o asystenturze oraz przydatne do pracy z rodziną, zarówno dorosłymi, jak i z dziećmi, młodzieżą.Program Zlotu Asystentów Rodziny [ tutaj ].pdf


Informacja dla uczestniczek i uczestników [ tutaj ].pdf


Karta zgłoszenia [ tutaj ].pdf

W przypadku dużej liczby chętnych oraz niesprzyjającej pogody organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu (uroczysta kolacja zamiast ogniska, podział na sesje tematyczne, dodatkowe zajęcia zamiast wycieczki po Jurze). 


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Baza asystentów osobistych

14 lutego 2023      TAGI:      
Fundacja Avalon, znana jako jedna z największych organizacji pozarządowych, pomagających...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

23 lutego 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości ryczałtu...»