Newsy

Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

Zapraszamy na


Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny


Czarodziejek i Czarodziejów Serc Dużych i Małych


6-7 września 2012 roku, Podlesice k/ Zawiercia


z Seminarium

Komunikat 1


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza nowy zawód – asystenta rodziny. W wielu gminach są zatrudniane osoby na tych stanowiskach. Z forum internetowego na www.ops.pl wynika, iż istnieje potrzeba dyskusji nad rolą i zadaniami asystenta rodziny oraz wymiany doświadczeń  i dokształcania się osób wykonujących ten zawód. Wsparciem mogą tu służyć asystenci rodziny, którzy mają dłuższy staż pracy w pilotażowych projektach z zakresu asystentury rodziny, od 2006 roku realizowanych w różnych częściach kraju.


Celem Zlotu Asystentów Rodziny jest zarówno poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej i wiele innych sprzężonych ze sobą problemów, jak i integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny. Seminarium ma służyć dyskusji na temat wielowymiarowości pracy z rodziną z wieloma problemami, formułowanych i wypracowanych w jej obszarze założeń, celów, metod, powiązań z oczekiwaniami zawodowej praktyki, jak również czynników sprzyjających i utrudniających skuteczne zaspokajanie potrzeb beneficjentów.


Organizatorem spotkania są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od trzech lat szkolący kandydatów na asystentów rodziny oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie od dwunastu lat organizator Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych.


Osobami go prowadzącymi są dr Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną oraz mgr Anna Imielińska – asystentka rodziny z trzyletnim stażem pracy na tym stanowisku, autorka opracowań metodycznych.


Patronatem medialnym Zlot objęły redakcje
Problemów Społecznych” i Portalu
www.ops.pl


Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!Informacje organizacyjne:


Miejsce Zlotu: Zajazd Jurajski, Podlesice 1, 42-425 Kroczyce


http://www.zajazdjurajski.pl
Formalne zgłoszenia uczestnictwa w obradach inauguracyjnego Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny przyjmujemy w terminie do 03.08.2012 r.W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie należy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączeniu) i przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub faksem na nr: 34 387 12 39.Karta zgłoszenia obejmuje podstawowe dane o uczestniku, informacje potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.Organizatorzy niezwłocznie odeślą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.Opłata za uczestnictwo w Zlocie wynosi 290,00 zł od osoby.Opłata obejmuje: udział w seminarium, nocleg, wyżywienie, przejazd na trasie Zawiercie – Podlesice (06.09.2012.) i Podlesice – Zawiercie (07.09.2012.).
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Zajeździe Jurajskim o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie przelewu w określonym terminie. Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu do 06.08.2012 roku.Mile widziane są gitary i przygotowane mini śpiewniki na ognisko, zabawy integracyjne, godne polecenia książki, opracowania, raporty z badań, filmy, ulotki i inne materiały o asystenturze oraz przydatne do pracy z rodziną, zarówno dorosłymi, jak i z dziećmi, młodzieżą.Program Zlotu Asystentów Rodziny [ tutaj ].pdf


Informacja dla uczestniczek i uczestników [ tutaj ].pdf


Karta zgłoszenia [ tutaj ].pdf

W przypadku dużej liczby chętnych oraz niesprzyjającej pogody organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu (uroczysta kolacja zamiast ogniska, podział na sesje tematyczne, dodatkowe zajęcia zamiast wycieczki po Jurze). 


oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Program Asystent rodziny edycja 2020. Duża zmiana w dofinansowywaniu

20 lipca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu...»
Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Prezydent podpisał Kartę Rodziny

Prezydent podpisał Kartę Rodziny. Co zapewnia?

16 czerwca 2020      TAGI:         
Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, która wymaga szczególnego wsparcia...»
Nowy tekst jednolity ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nowy tekst jednolity ustawy o Karcie Dużej Rodziny

07 sierpnia 2020      TAGI:         
W dniu 6.08.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»