Newsy   

Warszawa: Likwidacja OPS Dzielnicy Śródmieście

Rada Warszawy, fot. Wojciech Surdziel, Agencja Gazeta

Rada Warszawy, fot. Wojciech Surdziel, Agencja Gazeta

Trwa likwidacja OPS Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Dnia 28 sierpnia 2012 roku Komisja Zakładowa NR 3188 NSZZ \”Solidarność\” w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy otrzymała pismo informujące o konieczności zastosowania zwolnień grupowych, w którym pracodawca wyraża chęć skonsultowania grupowego zwolnienia z zakładową organizacją związkową.

Proponowana przez pracodawcę łączna liczba pracowników objętych zamiarem zwolnienia i zmianą warunków zatrudnienia – 41 osób. W ośrodku zatrudnionych jest obecnie 105 pracowników, należą oni do następujących grup zawodowych:

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych – 15 osób
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych urzędniczych (kierownicy) – 13 osób
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi (m.in. pracownicy socjalni) – 77 osób.

Przewiduje się zwolnienie 36 osób.

7 osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
2 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych
27 osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Przewiduje się zmianę warunków zatrudnienia 5 osób.

5 osób dot. zmiana warunków zatrudnienia. Są to osoby dotychczas zatrudnione na stanowiskach kierowniczych urzędniczych – kierownicy.

Pracownicy objęci grupowym zwolnieniem, będą dobierani według kryterium konieczności zapewnienia OPS obsługi związanej z jego funkcjonowaniem, a także według kryterium doświadczenia i osiągnięć zawodowych oraz kwalifikacji pracownika. Dodatkowym kryterium będzie efektywność jakość pracy oraz zaangażowanie i inicjatywa. Kryterium pomocniczym będzie  sytuacja socjalna pracownika.

Planowane zwolnienia grupowe mają nastąpić w okresie od dnia 26 września do 31 grudnia 2012 roku.

Źródło: Pismo  DA-410-6061/12

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Likwidacja OPS i ŚOO w Warszawie

Metamorfoza OPS Śródmieście m.st. Warszawy – forum ops.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpłatny wykład otwarty „Rola i znaczenie osób wspierających rodzinę” (Warszawa)

01 czerwca 2017      TAGI:         
W dniu 6 czerwca 2017 (godz. 13:30 - 15:30) Komitet Ochrony Praw Dziecka organizuje...»

Likwidacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

14 marca 2017      TAGI:   
W dniu 27.02.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27lutego...»

Rzecznik Praw Dziecka o zawodzie psychologa

19 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu...»

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

18 lipca 2018      TAGI:      
W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

17 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło program...»